Общество 15 авг 2018 521

​Табтаанайн колхозой залуушуулай һургуули

Табтаанайн колхозой залуушуулай һургуули. 1932 он

Һууна: Уртюбаева Ханда, Доржиев Ж.Ж. Нимбуев Галсан, Жимбаев Дашидоржи.

Зогсоно:Тумунов Жамсо, Гомбоев Доржо, Бадмажап Дашибылов, Балжа Балданова, Эрдэни Базаров, Рабданов

 Буряад-Монголой АССР-эй Агын аймаг, 1935 он. 6-дахи пленум (саашанхинь ойлгогдоногүй, НКВД гэжэ бэшээтэй шэнги). Агын тойрог 1937 ондо Буряад-Монголой АССР-һээ таһаржа, тойрог болоһон

Хубисхалай урдахи һургуулиин һурагшад. Зүүн гарһаа гурбадахинь – Ардин Чимитдоржо

Буряад хүүгэд Шэтэдэ. Хубисхалай урда буулгаһан гэрэл зураг

1920-ёод онуудай комсомолшууд. Таахада, эндэ Улаан-Ононой болон Агын аймагуудай түлөөлэгшэд.

Тус гэрэл зурагуудые Виктор Азаровский дурадхаа

Аркадий Батомункуевай түсэл

Читайте также