Общество 28 фев 2019 1830

​​Жигжитовтэнэй гэр бүлын түүхэтэ гэрэл зурагууд

Дамдинай Сэжэб гэр бүлынгөө абдарһаа Цыпилма Жигжитовна Жигжитовагай гэрэл зурагуудые эльгээбэ. Цыпилма Жигжитовна ехэ баян намтартай, хүндэ хүшэр жэлнүүдые дабаһан юм.

Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ: Цыпилма Жигжитовна Жигжитова абгайхамнай Балдан Базарович нүхэртэеэ, минии ахай

Цыпилма Жигжитовна Цыжип Жигжитовна (Цырен Заятуевичай нүхэр) хоёр 1939 ондо, 19-тэйнүүд.

Цыпилма Жигжитова, Гончиков Жимбэ, Очигма-Бүмбэ Гомбоева 1935 ондо.

Ехэ хүбүүн Витя Надежда Доржиевна нүхэртэеэ. Хориин һургуулида багшанар байһан. Хожомынь Улаан-Үдэдэ ВСГТУ-гай багшанар доцентнүүдээр наһан болотороо хүдэлһэн.

Цыпилма Жигжитовна, Бужитма Батуевна. Тинлэй багша, Анна Дышиновна (Агу Агбановичай эжы) Багшадаа зальбарна.

Гахай жэлдэ зуу наһанайнгаа Сагаалганиие угтаха байһан абгайхамнай ехэ баян намтартай, хүндэ хүшэр жэлнүүдые дабаһан юм. Энэ гэрэл зураг байдалыень гэршэлнэ гэжэ һананаб. Абгайханай нагасань болоно

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл