Общество 14 авг 2019 587

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Асын дасанда эмэй ургамал ургуулна

Буддын шажанай заншалта Сангха Буряадай эмшэ ламанарай хэрэглэдэг хоморой ногоо тарижа эхилээ.

Сэлэнгэ аймагай Талын Харгана һууринда эмэй ургамалнуудые Асын дасан ургуулна. Буряадай эмшэ лама­нарай хэрэглэдэг тон шухала шафран эгээл түрүүн тарижа эхилээ. Саашадаа бусад домто ногоонуудые ургуулха түсэбтэй. Манай Буряад Уласай газар дэбисхэртэ эм домдо хэрэглэгдэдэг ургамалнууд һайнаар ургаха аргатай гэжэ эрдэмтэд тодорууланхай. Хамба лама Дамба Аюшеев августын 11-дэ энэ ажал шалгажа, үндэр сэгнэлтэ үгэһэн байна. Саашадаа эмэй урга­малнуудые элбэгээр ургуулжа, бусад аймаг нютагуудаар дэлгэрүүлхэ ту­хай тэрэ тэмдэглээ.

Автор: Цырегма САМПИЛОВА