Общество 11 сен 2019 583

​​Буряад Уласай Аха аймагта – өөрын “Арбат”

Байгша ондо Өөрлиг һууринай түб болбосон түхэлтэй болгогдожо эхилээ.

Ажаһуугшад һууринайнгаа түбтэ гэр бүлөөрөө амарха аргатай болохо. Эндэ машинанууд гүйлгэлдэхэеэ болижо, ябаган харгы түхеэрэгдэхэ. Һандайнууд, урнанууд тодхогдохо, гэрэлтүүлэгдэхэ.

Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһээ 700 мянга гаран түхэриг шэглүүлэгдээ болон нютагай бюджедһээ 100 гаран мянган түхэриг гаргашалагдаа.

Өөрлигэй түб болбосон түхэлтэй болгохо хүдэлмэринүүд “Хотын зохид оршон байдал түхеэрэлгэ” гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ жэл бүхэндэ үгтэдэг мүнгэн дэмжэлгын ашаар шата шатаар бэелүүлэгдэхэ юм.