Общество 24 мар 2020 631

​​«Бэрхэшүүл» сэтгүүлыемнай угтажа абыт

Хүндэтэ уншагшад, сэтгүүлэймнай ээлжээтэ дугаар хэблэлһээ гараба. Энэ удаа хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй буряад хэлэнэй багшанарай һанамжануудые хараадаа абажа, багашуулда зорюулагдаһан хуудаһануудаа олошоруулаабди. Үхибүүд сэтгүүл соо үнгэтэ гоё зураг һонирхон хараха, шэрдэхэ, зураха, дуу сээжэлдэхэ...

«Тахяа үрэмшөө хоёр» гэһэн онтохо уншаад, хүүгэдэй бүтээһэн мультфильм хараха аргатай. «Бэрхэшүүл» сэтгүүлыемнай угтажа абыт.

 «Бэрхэшүүл» сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаар