Общество 27 фев 2020 817

​​Буряад Уласай дүрбэн хото бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадана

Бага хотонууд болон түүхэтэ һууринуудые болбосон түхэлтэй болгохо талаар эрхим түсэлнүүдые элирүүлхэ бүхэроссиин мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата байгша оной һевралиин 28-да Тюмень хотодо үнгэргэгдэхэ юм. Урилдаанда эрхимлэһэн 80 түсэлнүүд 30-һаа 100 сая түхэриг хүрэтэр тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Буряад Уласай Закаменск, Гусиноозерск, Северобайкальск, Бабушкин хотонуд хэмжээ ябуулгада оролсонхой.

- Манай бага хотонууд эмхимлэхэ гэжэ этигэнэбди. Энэ мүрысөөн ажаһуугшадай байдал һайжаруулха зорилготой, - гэжэ Буряад Уласай барилгын гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглээ.

2019 ондо Хяагта хото тус мүрысөөнэй «Түүхэтэ һуринууд» гэһэн номинацида амжалта туйлажа, 54 сая түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртөө. Энэ мүнгөөр 2020 оной дүүрэтэр Хяагта хотын түб болбосон түхэлтэй болгогдохо юм.

2020 оной бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаха тухай Ородой Холбоото Уласай барилгын яаманда 300 мэдүүлгэ ороһон байна. Тэдэнэй 286-нь техническэ экспертизэ гаража, мүрысөөндэ хабаадана.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг