Общество 28 янв 2020 986

​​Буряад уласта «Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн заншалта XXXIV уриилдаан эмхидхэгдэхэ

Байгша оной февралиин 1-дэ Буддын шажантанай заншалта Сангха «Даши Чойнхорлин» гэһэн буддын шажанай ехэ һургуулида буряад хэлэ, ёһо заншал, соёл хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа һурагшад шалгаха. Тус хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Буддын заншалта Сангха, Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» гэһэн буддын шажанай ехэ һургуули эмхидхэнэ.

Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ. Таба хахд жэлэй туршадай октябрь һараһаа май болотор тус урилдаан үнгэргэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Худалдаа-наймаанай «АБСОЛЮТ» хамжаан урилдаанай эбээн тэдхэгшэ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг