Общество 22 янв 2020 566

​​Бүхэроссиин хэмжээндэ шалгараа

Хориин 1-дэхи һургуулиин эдир сэтгүүлшэдэй буулгаһан видеоролик “Хажуудамнай ажаһуудаг баатарнууд” гэжэ бүхэроссиин урилдаанда тусхай шанда хүртөө.

Нютагайнгаа хүн тухай, тодорхойлбол, ведомственнэ бэшэ харуулда 20-ёод жэлдэ хүдэлһэн Александр Эповэй баатаршалга тухай видео үхибүүд буулгаһан байна. Худан мүрэндэ шэнгэхэеэ байһан хүниие тэрэ абаржа шадаһан юм. Тиигэһэнэйнгээ түлөө тусхай медаляар шагнагдаһан. Харуулшанаар хүдэлхэ үедөө Алексей Александрович хуули эбдэгшэдые нилээд бариһан, элдэб онсо объектнүүдые харууһалһан. Албандаа онсо шалгарһанайнгаа түлөө үшөөшье олон ондоо шагналнуудтай.

Һургуулиин 11-дэхи ангиин эдир сэтгүүлшэд болохо Дулма Сономова, Даши-Нима Индраев, Тимур Гусейнов гэгшэд энэ ролик буулгаа. Һургуулияа үнгэрһэн жэлдэ түгэсхэһэн Дмитрий Шурыгин мүнөө Улаан-Үдын худалдаа наймаанай- экономическа техникумэй оюутан болонхой.

«Удинская новь» сонинһоо