Общество 14 янв 2020 606

​​Буряадай түлөөлэгшэ Жамсо Хайдапов уласхоорондын олимпиадада хоёрдохи һуури эзэлээ

2020 оной январиин 8-һаа 14 болотор Казахстанай Алматы хотодо уласхоорондын олимпиада үнгэрөө. Физико-математическа эрдэм һурагшадай дунда дэлгэрүүлхэ, уласхоорондые харилсаа хүгжөөхэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха зорилготой олимпмада эмхидхэгдэнэ. Тус хэмжээ ябуулгада дэлхэйн 20 гүрэнэй 570 һурагшад хабаадаа. Тэдэнэр Казахстан, Азербайджан, Армени, Беларусь, Болгари, Грузи, Дани, Кыргызстан, Монгол, Непал, Норвеги, Объединенные Арабские Эмираты, Росси, Серби, Таджикистан, Туркменистан, Турци, Узбекистан, Украина, Швеци үхибүүд хаба шадалаа туршаа.

Буряад уласаа түлөөлһэн Жамсо Хайдапов олимпиадын суглуулагдамал команда бэлдэхэ түбтэ һурадаг. Уласхоорондын олимпиадада январиин 10-да һурагшад хэр зэргэ физикэ мэдэхэ байһанаа шалгажа, январиин 11-дэ экспериментальна шатада хабаадаа. Хоёр үдэртэ хэгдэһэн ажалай дүнгүүдээр Жамсо мүнгэн медальда хүртөө. 

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг