Общество 6 дек 2019 377

​​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ

Декабриин 1-һээ Ивалга аймагта “Жэлэй эрхим хүн” гэһэн гаршаг доро һонирхолтой хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэжэ эхилбэ.

“Жэлэй эрхим хүн” гэһэн түсэл анха түрүүшынхиеэ Ивалгада эмхидхэгдэнэ. Тус хэмжээн 12 шэглэлээр болоно. Хүдөө ажахы, экономико, соёл, һуралсал, спорт болон бусад һалбаринуудаар түрүүшүүл элирүүлэгдэхэ. Мүн тиихэдэ арадайнгаа ёһо заншал тон бэрхээр сахигшад мэдэгдэхэ.

“Жэлэй эгээл һонирхолтой хэмжээ ябуулга” гэһэн номинацида Сотниково һууринда болоһон Сурхарбаанай наадан болон “Хунну угсаатанай һамга абалга” гэһэн хэмжээнүүд оруулагдаа.

Энэ хэмжээ ябуулгын дүнгүүдынь Интернедээр һанал хуряалгын гуримаар согсологдохо. Дуугаа үгэлгэ декабриин 15 болотор үргэлжэлхэ. Шан барюулгын баяр ёһолол декабриин 20-до болохоор хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ