Общество 6 дек 2019 401

​​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө

Улаан-Үдын худалдаа-наймаанай «Пионер» түбтэ декабриин 5-да уласай «Робо-Бур-2019» олимпиада эмхидхэгдээ. Тус хэмжээ ябуулгада 168 һурагшад хабаадаа.

Роботехникээр олимпиадада Буряад уласай аймагуудай, Улаан-Үдын, Иркутск, Ангарск хотонуудай һурагшад хабаадаа. Тэдэнэр «Робото-сумо», «Траектория», «Шагоход», «Чертежник», «Перевозчик» гэһэн шэглэлнүүдээр мүрысөө.

«Робо-Бур-2019» гэһэн олимпиада Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дэмжэлгээр Эрдэмэй бага академи эмхидхээ гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай  болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг