Общество 2 дек 2019 549

​Улаан-Үдын авиационно техникумай оюутан Дарья Контеева Ород гүрэнэй «Эрхим оюутан-2019» шангай эрхим арбанай тоодо оробо

Байгша оной ноябриин 22-һоо 26 болотор Казань хотодо «Эрхим оюутан-2019» Ородой үндэһэн шангай түгэсхэлэй шата үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай Залуушуулай эблэл болон «Россия – страна возможностей» гэһэн платформа суг бэлдэһэн байна.

Ородой Холбоото Уласай 48 можо нютагуудай 400-гаад оюутад түгэсхэлэй шатада хаба шадалаа туршаа. Тиихэдэ шэлэн абалгын шатада зургаан мянганһаа дээшэ оюутад хабаадажа, 400 лэ эрхимынь Казань хото уригдаа юм. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Улаан-Үдын авиационно техникумай оюутан Дарья Контеева “Общественник года” гэһэн номинацида 35 хүнһөө зургаадахи боложо шадаа. Энэ номинацида хабаадагшад өөртэеэ танилсуулжа, собеседованида хабаадажа, орфографическа диктант бэшэжэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай түүхэ хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа шалгажа, үшөө хоёр шатада мүрысөө. Тодорхойлбол, «ролевая игра» болон «решение кейса».

“Бэеэ туршажа, өөрыгөө харуулха талаар иимэ мүрысөөнүүд ехэ туһатай. Мүрысөөндэ бэлдэхэ үедэм туһалһан багшанартаа баяр хүргэнэб”, - гэжэ Дарья Контеева тэмдэглээ.

Дарья «Эрхим оюутан» гэһэн мүрысөөндээ хоёрдохиёо хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй. Үнгэрэгшэ жэлдэ “Доброволец года” гэһэн номинацида хабаадажа, баһал эрхим арбанай тоодо ороһон байна. 

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг