Общество 29 ноя 2019 1108

​​Буряад Уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдой биледүүд хүнгэлэлтэтэй байха

Буряад Уласай тээбэриин, элшэ болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаман «Ангара» авиакомпанитай хэлсээ мүнөөдэр, ноябриин 29-дэ, баталба. Тус хэлсээнэй ёһоор, уласай хойто аймагууд хүрэтэр самолёдоор хүрэхэдөө, ажаһуугшад хүнгэлэлтэтэй биледүүдые абаха аргатай.

Тиигэжэ уласай бюджетһээ «Ангара» авиакомпанида 2020 ондо мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ.

- 2020 ондо Нижнеангарск болон Таксимо хүрэтэр 10%-ээр доошологдоһон билет абаха арга байһаараал үлэхэ. «Ангара» авиакомпаниин сайтда самолёдой рейс тухай тобшо мэдээсэл абаха аргатайт, - гэжэ тээбэриин, элшэ болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда тэмдэглэбэ.