Общество 12 ноя 2019 654

​​«Аюулгүй улас» гэһэн түсэлдэ Буряадай залуушуул хабаадаа

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай грантын мүрысөөнэй хэмжээндэ олониитын эдэбхи үүсхэл дэмжэхэ уласай «Дети Байкала» һайн дуратанай хабаадалгатай «Аюулгүй улас» гэһэн түсэл түгэсэбэ.

Тус хэмжээ ябуулгада 40 –һөө дээшэ залуушуул болон үхибүүд хабаадаа. Түсэлэй хэмжээндэ оршон тойрон байгаалида гамтайгаар хандаха болон аюулгүй ажабайдалай талаар һуралсал, тренинг,хөөрэлдөөнүүд эмхидхэгдээ.

«Аюулгүй ажабайдал сахиха талаар эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулагнууд хабаадагшадта һайхашаагдаа, хадуугдаа. Байгал далай болон оршон тойрон байгаалияа сахин хамгаалгаар һонирхолтой экскурсинууд эмхидхэгдээ. Мүнөө энэ программа залуушуул болон үхибүүдтэ ехэ һонирхолтой. Һуралсалай жэлэй туршада энэ түсэл хүгжэжэ, бэелүүлэгдэжэ байха гэжэ найданабди», - гэжэ һуралмалай сбор эмхидгэлгын дарга, багша Эрдэм Цыбанов хэлэбэ.

Уһан дээрэ бэеэ яажа абажа ябахаб, эмнэлгын туһа яажа хүргэхэб, ариг сэбэрые сахиха талаар һуралсал хабаадагшадай анхарал татаһан байна гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также