Общество 12 ноя 2019 485

​​«Алас Дурнын экспрессэй» бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон Москвагай метродо шуумайна

«Москвада Алас Дурнын үдэрнүүдэй» хэмжээндэ «Алас Дурнын экспресс» гүрэнэй ниислэл хотын метродо ябажа эхилээ. Тэрэнэй бүридэлдэ Буряадай вагон бии. Иимэ хэмжээ ябуулга гурбадахи жэлээ үнгэргэгдэнэ. Байгша ондо анха түрүүшынхиеэ Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютаг тухай харуулагдана.

«Алас Дурнын экспресс» гэһэн поезд 10 вагонһоо бүридэнхэй. Вагон бүхэн Алас Дурнын тойрогой нэгэ можо нютагта зорюулагданхай. Тиихэдэ Хабаровска хизаар болон Еврейн автономно можо нэгэ вагондо оронхой.

Буряадай вагондо Улаан-Үдэ, Владимир Ильич Ленинэй толгой, Ивалгын дасан, Байгал далай, Мүнхэ-Һарьдаг, Слюдянкын нуурнууд, Сэлэнгэ болон халуун аршаан булагууд тухай хэлэгдэнэ. Тиихэдэ Буряадай бууза, Байгалай хаб загаһан, омоли, тэрэнги болон бусадшье һүлдэнүүд тухай хэлэгдэнэ.

«Алас Дурнын экспресс» хахад жэлэй туршада метродо ябажа, гурбан сая тухай хүнүүд Алас Дурнын тойрогой ажабайдалтай танилсаха юм.

«Алас Дурнын экспресс» Алас Дурнын үдэрнүүдэй түрүүшын хэмжээ ябуулга болоһон байна. Декабрь һарада «Алас Дурнын яармаг», Экспоцентртэ фестиваль болон Алас Дурна тойрог тухай бэшэдэг В.К. Арсеньевэй «Дальний Восток» гэһэн бүхэросиин шан болон эрхим инвесторнууд болон ажалаар хангагшадта «Звезда Дальнего Востока» гэһэн шан барюулагдаха юм. 

Буряад Уласай засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг