Общество 25 ноя 2022 1969

«Үнэн. Дамжуулга». Айлшан - Дымбрыл лама Дашибалданов.

«Үнэн. Дамжуулга» гэһэн медиа-түсэлэй шэнэ дугаарта Дымбрыл лама Дашибалданов амарлингы сэдьхэлэй аша туһые тайлбарилхаһаа гадна, бусад асуудалнуудаар һанамжа бодолоо элирхэйлбэ.

Хронометраж 22 мин.