Главная / Новости /Культура / Тархитай һэн гү?

Тархитай һэн гү?

12-05-2016

Гурбан ангуушад энэ жэлэй агнуури эртэхэн эхилэе, юундэб гэхэдэ, саһанай багашье һаань, ойн оёороор тэжээлээ бэдэрхэеэ ан гараха гэлдээд, Дүлзэнэй гурбан хүлтэй мотоциклаар һундалдан, тайга руу гүйлгэлдэбэ. Сагһаа урид ерэһэн хабарай шэнжэ байгаалиие шэмэглэнэ. Хүрэхэ газартаа ерээд, үнөөхил зоболонто архияа гаргажа сэржэмдээд, үглөөгүүр ябагалха гэжэ шиидэбэ.

Хүрбын эрьеһээ холо бэшэ Ангуутанай малай байрадахи олохон үхэрнүүдтэ добтолһон баабгайнууд холо ошоогүй байха. Эшээгынь бэдэржэ олохо хэрэгтэй. Тэрэ гурбан баабгайн эшээ бэдэржэ олобо. Һогтуушье һаа, яһала үнэршэ нохойдол баабгайн эшээ олоходоо, баярлаһан, бахархаһаниинь хэлэлтэшьегүй.

Тиигээд энэ эшээн соо ойн эзэн бии гээшэ гү, али үгы гү, хайшан гэжэ мэдэхэб? Утахан һургааг хээд, нүхэ руунь хэды түлхеэд, иишэ тиишэнь хүшөөд абана. Теэд амитанай байһан тэмдэг үгы. Нэгэ ангуушаниинь нүхэдтөө хандажа: «Битнай энээн руунь ороһуу, намай хүлһөөмни аргамжалаад, нүхэ уруунь тархяарни табигты», - гэбэ. Бэеэ аргамжалаад: «Аргамжын хүдэлөө һаань, татажа гаргаарайгты», - гээд, нүхэ уруу оробо.

Уданшьегүй аргамжа ехэхэнээр хүдэлөөд, хоёр нүхэдэйнь нүхэрөө татажа гаргахадань, тэрэнь тархигүй байба. Тэдэ хоёр аргагүй сошоһондоо ээрэшэнхэй, нэгэниинь нүгөөдэһөө һурана:

- Энэмни, хүбаа, тархитай һэн гү, али үгы гү?

Нүгөөдэнь тээлмэрдэн:

- Сэржэмээ барижа, мяхаяа жажалжа байхадаа, нарбаяа хүдэлгэжэ байгаа һэн, - гэбэ.

- Тиихэдээ тархитай байгаа гээшэ ааб даа, - гэжэ тодорхойлбо.


Теги: конкурс шог ёгто зохёолнууд16:44

Һүлдэ тухай бодомжо 

16:27

Санаартанаараа суутай Сартуул-Булагаймнай дасан 

16:01

Арадай дуунуудта шэнэ амисхаал оруулһан Бадма-Ханда 

13:00

​Бурятское УФАС России: борьба с SMS-спамерами продолжается 

12:20

​Неиспользуемые земли в Бурятии бесплатно достанутся фермерам 

12:02

​Авиаперелеты из Улан-Удэ в другие регионы России начнут субсидировать 

10:37

Арсалан Бидагаров: "Эжынгээ һайгаар дуратай ажалда ябанаб" 

09:48

Угаа удхалан, уладаа дурсаба 

09:33

Уйдхартай зүрилдөөн 

09:02

​В республике предприняли все меры против африканской чумы свиней - минсельхозпрод Бурятии 

08:50

Үндэһэ яһаараа илгарха шалтагаан үгы! 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 30 марта 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​30 марта, 2 лунный день 

08:00

В южной части Бурятии ожидается до +18 градусов 

08:00

Эрхим театр 

18:21

​Спектакль «Фронтовичка» улан-удэнского Русского драмтеатра произвёл фурор в Красноярске 

18:04

​Мемориал Батожапа Батуева открывает новые имена бурятской борьбы 

17:42

​В Кабанском районе провели мини-реконструкцию легендарного лыжного перехода бурятских девушек  

17:32

Шоно агнуури 

16:55

Бурят-монгольский зурхай с 29 марта по 4 апреля 

16:50

​Алексей Цыденов проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» 

16:28

​Мегапроекты – путь бурятской экономики к подлинному успеху 

15:54

Ой модо шалгагшад олон болохо 

15:39

​Миллион от туризма – это еще полтора миллиона в смежных областях – Денис Ершов 

15:06

Туберкулёзһоо һэргылхээр 

14:28

“Сириус” түбтэ Буряад Уласаа түлөөлхэнь 

13:53

Дайнай ветерануудта шэнэ гэр байранууд 

13:37

​Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии 

11:38

​Как благоустроить придомовые и общественные места - жители Бурятии решат сами 

09:25

​Бурятия подаст заявку на увеличение численности лесных инспекторов 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 29 марта 2017 года, среду 

08:00

В Бурятии днём ожидается до +12 градусов, без осадков 

Наши издания