Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалда орохо ёһололой урид Алексей Цыденов Владимир Путинтай уулзаха

Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалда орохо ёһололой урид Алексей Цыденов Владимир Путинтай уулзаха

13-09-2017

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сентябриин 10-да һунгагдаһан уласуудай болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаха.

Тиихэдэ сентябриин 19-20-най үдэрнүүдтэ Владимир Путин Алексей Цыденовтэй уулзаха гэжэ «Буряад Үнэн» мэдээсэлэй албан «Известия» сониной мэдээгээр дуулгана. Энэ уулзалгада уласай хүтэлбэрилэгшын тушаалда түрүүшынхиеэ һунгагдаһан хүнүүдһээ гадуур, дахин һунгагдаһан толгойлогшонор хабаадаха юм гэжэ юрэнхылэгшын пресс-секретарь Дмитрий Песков хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай 16 можо нютагуудта уласай хүтэлбэрилэгшэд сентябриин 10-да һунгагдаа. Владимир Путин һунгалта үнгэргэгдэхэ бүхы шахуу можо нютагуудаар ябажа, тиихэдэ Москва хотодо уласуудай болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдэй уялга дүүргэгшэдтэй уулзаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ можо нютагуудай, уласай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзахадаа, федеральна түбэй регионуудтай харилсаһаниие тэмдэглэнэ гэжэ мэргэжэлтэ шүүбэришэд хэлэнэ. «Юрэнхылэгшын талаһаа үзүүлэгдэһэн дэмжэлгэ ганса һунгалтатай хабаатай бэшэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэд ойлгохо болоно. Можо нютагуудай хүтэлэгшэд юрэнхылэгшэтэй хамта ажалаа ябуулха болоно. Тиихэдэ юрэнхылэгшэ уласай, можо нютагуудай толгойлогшонуудые һэлгэжэ, өөрынгөө зууршалһан хүнүүдээ дэмжэжэ байһанаа харуулна», — гэжэ бодолгын технологиин түбэй вице-президент Ростислав Туровский «Известия» сониндо хэлэһэн байна.

2015, 2016 онуудта үнгэргэгдэһэн һунгалтын ниитэ нэгэ үдэрнүүдэй удаа Владимир Путиин һунгалтада илаһан можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаа. Энэ уулзалгада юрэнхылэгшэ үнгэрһэн һунгуулиин кампани тухай хэлэжэ, можо нютагуудай толгойлогшын тушаалда һунгагдаһан хүнүүдтэ ажалай талаар захяануудые хэлэдэг юм.


Теги: Буряад Улас Владимир Владимирович Путин Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшын һунгалта Владимир Путин Алексей Цыденов16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания