Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалда орохо ёһололой урид Алексей Цыденов Владимир Путинтай уулзаха

Буряад Уласай Толгойлогшын тушаалда орохо ёһололой урид Алексей Цыденов Владимир Путинтай уулзаха

13-09-2017

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сентябриин 10-да һунгагдаһан уласуудай болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаха.

Тиихэдэ сентябриин 19-20-най үдэрнүүдтэ Владимир Путин Алексей Цыденовтэй уулзаха гэжэ «Буряад Үнэн» мэдээсэлэй албан «Известия» сониной мэдээгээр дуулгана. Энэ уулзалгада уласай хүтэлбэрилэгшын тушаалда түрүүшынхиеэ һунгагдаһан хүнүүдһээ гадуур, дахин һунгагдаһан толгойлогшонор хабаадаха юм гэжэ юрэнхылэгшын пресс-секретарь Дмитрий Песков хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай 16 можо нютагуудта уласай хүтэлбэрилэгшэд сентябриин 10-да һунгагдаа. Владимир Путин һунгалта үнгэргэгдэхэ бүхы шахуу можо нютагуудаар ябажа, тиихэдэ Москва хотодо уласуудай болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдэй уялга дүүргэгшэдтэй уулзаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ можо нютагуудай, уласай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзахадаа, федеральна түбэй регионуудтай харилсаһаниие тэмдэглэнэ гэжэ мэргэжэлтэ шүүбэришэд хэлэнэ. «Юрэнхылэгшын талаһаа үзүүлэгдэһэн дэмжэлгэ ганса һунгалтатай хабаатай бэшэ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэд ойлгохо болоно. Можо нютагуудай хүтэлэгшэд юрэнхылэгшэтэй хамта ажалаа ябуулха болоно. Тиихэдэ юрэнхылэгшэ уласай, можо нютагуудай толгойлогшонуудые һэлгэжэ, өөрынгөө зууршалһан хүнүүдээ дэмжэжэ байһанаа харуулна», — гэжэ бодолгын технологиин түбэй вице-президент Ростислав Туровский «Известия» сониндо хэлэһэн байна.

2015, 2016 онуудта үнгэргэгдэһэн һунгалтын ниитэ нэгэ үдэрнүүдэй удаа Владимир Путиин һунгалтада илаһан можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаа. Энэ уулзалгада юрэнхылэгшэ үнгэрһэн һунгуулиин кампани тухай хэлэжэ, можо нютагуудай толгойлогшын тушаалда һунгагдаһан хүнүүдтэ ажалай талаар захяануудые хэлэдэг юм.


Теги: Буряад Улас Владимир Владимирович Путин Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшын һунгалта Владимир Путин Алексей Цыденов17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания