Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейдэ бүхэдэлхэйн уран уншалгын үдэр үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейдэ бүхэдэлхэйн уран уншалгын үдэр үнгэргэгдэхэ

12-03-2018

Байгша оной мартын 14-дэ үдэрэй 14 сагта Буряад Уласай Үндэһэнтэнэй номой санда Улаан-Үдэ хотын 9 дүгээр болон 62 дүгээр тусхай коррекционно һургуулиин шабинар Бүхэдэлхэйн уран уншалгын үдэр гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаадаха юм.

Хэмжээ ябуулгын үедэ һурагшад дуратай номуудаа уншажа, һонирхолтой хөөрөөнүүдые дэлгэхэ. Тэдэнэр номой сантай танилсажа, фильм хаража, уран зохёол уншаха юм.

Бүхэдэлхэйн уран уншалгын үдэр 2010 онһоо хойшо март һарын түрүүшын гарагай дүрбэндэ эмхидхэгдэдэг. Дэлхэйн эрдэмтэдэй тэмдэглэһэнэй ёһоор, уран зохёол үгүүлэн уншахада, һанан абалга, хэлэлгын аялга, ухаалдилга хүгжэдэг юм. Уран зохёол үгүүлэн уншаха гэжэ сугларһан хүн зон нэгэдэжэ, һанал бодолоороо хубаалдаха аргатай болоно. Иимэ зорилгонуудые хараадаа абан, LitWorld компани энэ үдэр байгуулһан юм.

.


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай соёлой яаман уран уншалгаНаши издания