Главная / Новости /Общество / «Талын нүүдэлшэн» табан хушуун малтай гү?

«Талын нүүдэлшэн» табан хушуун малтай гү?

18-04-2018

Загарай аймагай Асагад нютагай дэргэдэхи «Талын нүүдэлшэн» гэжэ аяншалгын комплекс табан хушуун малай хорёо хото бари­жа эхилэнхэй.

Мүнөө дээрээ “Талын нүүдэлшэн” 3 тэмээтэй, 1 моритой, хони болон ямаатай.

“Буряад хүнэй ажабайдал табан хушуун малгүйгөөр дүүрэн бэшэ. Эгэ­эл тиимэһээ манай аяншад үндэһэн мал ажахытаймнай танилсаха ёһотой ”, - гээд, комплексын захирал Нина Дагбаева тэмдэглэбэ.

“Талын нүүдэлшэн” комплексын захирал Нина Дагбаева тэмээтэй болоһондоо баяртай

Нэгэ дороо 80 хүниие багтаахаар бэлэн энэ аяншалгын түбтэ уласай хэмжээнэй “Нүүдэлшэдэй ая дуун”, хасагуудай соёл дэлгээһэн фестиваль гэхэ мэтын хэмжээнүүд үнгэрдэг бо­лонхой. Олоной анхарал татаһан эдэ хэмжээнүүд ерэхэ зундаа баһал эндэ эмхидхэгдэхээр хараалагдана. 


Теги:Наши издания