Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Япон гүрэндэ

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Япон гүрэндэ

14-06-2018

Байгша оной июниин 13-да Япон гүрэндэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Уласай наймаанай талаар түлөөлэгшэ Сергей Егоровтой, Ородой Холбоото Уласай онсо ба бүрин эрхэтэ элшэн сайд (Чрезвычайный и Полномочный посол) Михаил Галузинтай уулзажа хөөрэлдэбэ.

2018 он Ородой Уласта Япон гүрэнэй жэл гээд үнгэргэгдэнэ. Энэ жэлдэ Япон гүрэндэ Ородой Холбоото уласай жэл гээд тэмдэглэгдэхэ. Тиимэһээ нютаг можынгоо аяншалгын болон мүнгэ һомололгын боломжотой танилсуулха зорилготойгоор Токио хото буряадай олзо эрхилэгшэд ошонхой. Ойн һалбариин, аяншалгын, элүүрые хамгаалгын, ажаүйлэдбэриин суг хамта 25 үйлэдбэриин зургаануудай түлөөлэгшэд Япон гүрэн ошолсобо.

РОТОБО гэһэн бэеэ даанхай шэнэ гүрэнүүдтэй болон Ород Уластай наймаанай талаар Японой эблэлэй, буряад уласай нютаг можын хүгжэлтын талаар жасын, Буряад Уласай Засагай газарай үүсхэлээр буряадай түлөөлэгшэд Токио ошохо аргатай болоо.


Теги: Япон гүрэн Хари гүрэндэ ажаллалгаНаши издания