Главная / Новости /Власть / ​Буряад уласай аймагуудта түймэр саралгын 5 авто-унаа дамжуулагдаба

​Буряад уласай аймагуудта түймэр саралгын 5 авто-унаа дамжуулагдаба

11-07-2018

Ниислэл Улаан-Үдэ хотодо “Урал” бааза дээрэ үндэһэлөөд бүтээгдэнхэй АЦ-40 гэжэ авто-унаагай түлхюур уласай аймагуудай түймэр саралгын албануудта барюулагдаба.

Улаан-Үдын Зүблэлэй талмайда, байгша оной июлиин 10-да, авто-унаагай түлхюур аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар уласай засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской түймэр саралгын албануудай түлөөлэгшэдтэ барюулаа.

“Түймэрһөө уласай дэбисхэрые болон хүн зониие хамгаалха тоног хэрэгсэлтэй авто-унаанууд”, - гээд Петр Мордовской тэмдэглэбэ.

Үнгэрһэн жэлһээ эхилээд, уласай толгойлогшо болон Арадай Хуралай һунгамалнуудай суг хамтын тэдхэмжээр түймэр саралгын албанай техникэ шэнэлэгдэжэ эхилэнхэй.

Энэ жэл Хяагта аймагта олон дабхар гэрнүүдтэ түймэр сараха хэрэгтэ гэшхүүр абтагдажа эльгээгдэхэ.

Тус түймэр саралгын 5 авто-унаада уласай бюджедэй 28 сая түхэриг дамжуулагдаба. Тэрэ автомобильнууд Баргажан, Бабанта, Загарай, Ивалга, Хурамхаан аймагууд руу эльгээгдэнэ.

Үнгэрһэн жэлдэ гүрэнэй түймэр саралгын албануудта 5 “Уралнууд” дамжуулагдаа. 

Буряад Уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ түймэр саралгын авто-унаа17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания