Главная / Новости /Общество / «Буряадай түрүү хүнүүд»: эрхимэй эрхимые шэлэе

«Буряадай түрүү хүнүүд»: эрхимэй эрхимые шэлэе

12-11-2018

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан 22-дохиёо «Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн урилдаа үнгэргэнэ. Декабриин 13-да урилдаанай дүнгүүд согсологдохо. Анха түрүүшынхиеэ урилдаанай номинаци бүхэндэ һайшаагдаһан хүнэйнгөө түлөө дуугаа үгэхыетнай уншагшадаа уряалнабди. Эдэ хүнүүдтэй танилсаха гэбэл, «Буряад үнэнэй» сайтда уншаха  аргатайт.

Анна Огороднигой гэрэл зураг Наши издания