Главная / Новости /Общество / ​Эдир сэтгүүлшэд кино буулгаба

​Эдир сэтгүүлшэд кино буулгаба

13-02-2019

Буряадай эдир сэтгүүлшэд болон Улаан-Үдэ хо­тын һургуулинууд хоорондын һуралсалай түбэй шабинар Бүхэроссиин үхибүүдэй болон эдиршүүлэй кино ба телевидениин «Веселая ларга» 9-дэхи фестивалиин лауреадууд болобо. Энээн тухай Буря­адай эдир сэтгүүлшэдэй холбооной хүтэлбэрилэгшэ Людмила ДОРЖИЕВА манда мэдээсээ.

Фестиваль Алас Дурнын түб Владивосток хотодо үнгэрөө. Аня Урбаева ба Дари Шагдурова хоёр «Минии хуби заяанай орон» номинацида «Мартагдажа байһан үбэ соёл» гэжэ ролигоороо шалгаржа, түрүү һуури эзэлжэ шадаа. «Хүртөөмжэтэй медиа-болбосорол» номи­нацида Арина Доржиева «Блогер яажа болодог бэ?» гэһэн ажалаараа лауреадай дипломдо болон медальда хүртөө. “Буряадай эдир сэтгүүлшэдэй холбоон” гэһэн танилсуулга харуулһан Кирилл Очиров баһал лауреат болоо. Эдир сэтгүүлшэдые эрхимээр бэлдэһэн тэдэнэй хүтэлбэрилэгшэ Людмила Доржиевада Баярай бэшэг барюулагдаа.

Фестиваль эмхидхэгшэд хабаадагшадта ехэ һонин программа бэлдэһэн байгаа. Хизаар ороноо шэнжэлэлгын фильмнүүдые, дамжуулгануудые, мультфильмнүүдые харуулха хоорондоо илагшадые шагнаха баярай ёһолол үнгэргэгдөө. Бултаниие суглуулжа, дүхэриг шэрээ, хэ­дэн мастер-класс үнгэргэгдэжэ, эдир сэтгүүлшэд яагаад агаарһаа видео буулгахаб, мультфильм бүтээхэб, тайзан дээрэ бэеэ абажа ябахаб, олондо ойлгосотойгоор зүбөөр дуугархаб гэжэ дүршэлнүүдтэ һураа.

Шэнэ океанариумай дэргэдэ 

Буряадай эдир сэтгүүлшэд Владивостогой дурасха­алта газарнуудаар ябаа, үзэсхэлэнгүүдые хараа, далайн эрьеэр сэнгээ. Русский олтирог ошожо, шэнэ үеын океа­нариум хаража баясаа.

Бүхы Ородой Холбоото Уластаа арга шадалаа, бэлиг талаангаа, ажал хэрэгээ эрхимээр харуулжа, лауреадууд боложо ерэхэдээ, эдир сэтгүүлшэднай бултандамнай Са­гаан һарын ехэ гэгшын бэлэг барибал даа.

Людмила Доржиевагай гэрэл зурагууд 

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: кино Владивосток эдир сэтгүүлшэдНаши издания