Главная / Новости /Общество / ​“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай айлшад - гэрэл зурагуудай урилдаанай лауреадууд

​“Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай айлшад - гэрэл зурагуудай урилдаанай лауреадууд

14-02-2019

Манай редакцида Сагаалганай гэрэл зурагуудай урилдаанда хабаадаһан хүүгэд болон багшанар хүрэжэ ерэбэ. Хэблэлэй байшанай соносхоһон гэрэл зурагуудай урилдаанай “Үхибүүдэй юртэмсэ” номинацида лауреадууд болоһон, Улаан-Үдэ хотын 52-дохи сэсэрлигэй хүүгэд Аюшеев Аюр Жамбалова Юмжана хоёр айлшалба. Тэдэнтэй хамта эжынэрынь, хүмүүжүүлэгшэ Дарима Дашиева, буряад хэлэнэй багша Димитдагбаева Эржена ерэлсэбэ.

“Ёһоороо гоёё!” гэһэн номинацида интернет-һанал хуряалгын дүнгөөр Байгалма Тудупова 1-дэхи һуури эзэлээ гээд һануулнабди. Байгалма Бадмаевна буряад хэлэнэй багша, “Бэлиг” хэблэлэй корректорээр хүдэлнэ.


Теги: урилдаанНаши издания