Главная / Новости /Общество / ​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо

22-03-2019

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хүтэлбэрилһэн комисси буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэһэн зохёолнуудай урилдаанда хабаадаһан 40 ажалтай танилсажа, номинаци бүхэндэ эрхимүүдые элирүүлбэ. Комиссиин шиидхэбэреэр, «Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай 4 номинацида илагшад нэрлэгдээ .

«Уран үгын шэди» («Уран зохёол») номинацида «Миралза мүшэд» -автор Галина Базаржапова-Дашеева болон «Нүүдэлшэд» - автор Александр Лыгденов илажа гараа.

«Жэгүүртэ үгэ» («Поэзи»)номинацида «#гоёор бэшээтэй» - Элбэг Зандраев эрхимлээ.

«Багашуулда»номинацида «Тэбэрилдээшхэнүүд» - Наталья Красникова, «Гурбан онтохонууд» - Александра Дугарова, «Байгал тоолуурнууд» Саяна Хомонова гэгшэд эрхим гэжэ тодороо.

«Заншалаа сахин һэргээе» номинацида «Yреэл тогтохо болтогой» - Сергей Бабуев, Анатолий Андреевэй «Любимые песни» гэһэн дуунуудай суглуулбари болон «Сартуул угай заншалта хубсаhан» - Очирова С.Ц., Содбоева Д.Н., М.Д.Банзаракцаева, Раднаева Г.Ж илагшад болоо.

«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаа Буряад Уласай соёлой яаман байгша оной январиин 9-һөө февралиин 9 соносхоһон байна. мүрысөөнэй шангай жаса нэгэ сая табан зуун мянган түхэриг юм.


Теги: Буряад Улас буряад уран зохёолНаши издания