Главная / Новости /Общество / Буян үйлэдэлгын марафон Буряад уласай Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэхэ

Буян үйлэдэлгын марафон Буряад уласай Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэхэ

16-04-2019

Байгша оной апрелиин 25-да Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай Хэжэнгэ нютагта хүндөөр үбшэлһэн Баир Эрдынеевтэ үнэтэй операци хэхэ хэрэгтэ зорюулһан буян үйлэдэлгын марафон үдэшын 17 сагта эхилхэ.

Басагаяа гансаараа хүмүүжүүлжэ байһан 45 наһатай Баир Эрдынеев хабдарта үбшэндэ нэрбэгдэжэ, үнгэрһэн жэлдэ академик Николай Бурденкын нэрэмжэтэ Үндэһэтэнэй эмнэлгын шэнжэлгын түбтэ операци хүүлэһэн байна. Баир Эрдынеевэй хэлэһээр, нюдэ, хамар, нойрой һудаһа тойруулан операци хэхэдээ, уураг тархи доронь хабдар үлээгээ. Тиихэдэ уураг тархииень дайраһанһаа боложо, Баир ябажа шадахаа болишодог байна.

- Операциин һүүлээр, сахарай, гипертони үбшэнүүдтэй болооб. Үглөө бүри шуһанай даралта хэмжэнэб, - гэжэ Баир Эрдынеев хэлэнэ.

Баир Эрдынеев гурбадахи бүлэгэй эрэмдэгтэй болоо. Тиигээшье һаа, тэрэ ажал хэхэ аргатай гэжэ тоологдоно. Элдэб янзын ажал хэжэ, тэрэ хоолойгогоо тэжээнэ, ехэнхидээ такси жолоодоно.

- Басагаяа хүмүүжүүлхэ хэрэгтэй, эдеэ хоол, хубсаһа хунар абахын тулада элдэб ажал хэгдэнэ, - гэжэ Баир хөөрэнэ.

Тиигэжэ хубиин эмнэлгын газарта операци хэхэ хэрэгтэ 500 мянган түхэриг хэрэгтэй. Арга боломжооро туһа хүргэхыень гуйжа, Буряад Уласай нигүүлэсхы сэдьхэлтэй ажаһуугшадта Баир Эрдынеев хандана.

Баир Эрдынеевтэ туһа хүргэхэ дуратай хүнүүд +79021660400 (мобильна банк холбогдонхой) гэһэн утаһаар хандаха аргатай.


Теги: Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг буян үйлэдэлгын марафон17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания