Главная / Новости /Культура / ​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта соёлой түб баригдаха

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта соёлой түб баригдаха

18-04-2019

Мухар-Шэбэр аймагай Сагаан-Нуур һууринда соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түб өөрын байшангүй. Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын 173 сая түхэригэй тэдхэмжэ һомологдожо, барилга ябуулагдаха юм.

Сагаан-Нуурай 4,5 мянган ажаһуугшад соёлой байшантай боложо, сүлөө сагаа, хэмжээ ябуулгануулые үнгэргэхэ. Тус һууринда тамирай болон соёлой һалбари эдэбхитэй хүгжэнэ. Долоон жэлэй «Горняк» гэһэн бассейн хүдэлнэ. Харин соёлой хэмжээ ябуулганууд эндэ тэндэ үнгэргэгдэдэг.

Соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ ажал эршэтэй ябуулагдана. Эндэ дуунай, хатарай, зүжэгэй, арадай аман зохёол болон бусад шэглэлнүүдээр кружогууд хүдэлдэг. Тиихэдэй эдэ кружогуудта 186 хүн ябадаг, тэрэ тоодо 7-тойһоо 18 наһа хүрэтэр 136 үхибүүн хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг.

Сагаан-Нуур һуурин 1984 ондо байгуулагдажа, «СУЭК» компанида ородог «Түгнын уурхай» бүлгэмэжэй хүдэлмэрилэгшэдэй тосхон юм. Энэ һууринда ажаһуугшадай тоо жэлһээ жэлдэ олон болоно. Мүнөө 647 үхибүүдэй һураха һургуули, 390 үхибүүдэй ябадаг хүүгэдэй сэсэрлиг хүдэлдэг.

Соёлой шэнэ байшан 2139,9 дүрбэлжэн метр талмайтай, хоёр дабхар байха юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. 2019-2020 онуудта Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар Буряад уласта соёлой 11 эмхи баригдаха, заһабарилагдаха юм. 

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймаг Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ соёлой түб15:30

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба 

14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания