Главная / Новости /Культура / ​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта соёлой түб баригдаха

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагта соёлой түб баригдаха

18-04-2019

Мухар-Шэбэр аймагай Сагаан-Нуур һууринда соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түб өөрын байшангүй. Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын 173 сая түхэригэй тэдхэмжэ һомологдожо, барилга ябуулагдаха юм.

Сагаан-Нуурай 4,5 мянган ажаһуугшад соёлой байшантай боложо, сүлөө сагаа, хэмжээ ябуулгануулые үнгэргэхэ. Тус һууринда тамирай болон соёлой һалбари эдэбхитэй хүгжэнэ. Долоон жэлэй «Горняк» гэһэн бассейн хүдэлнэ. Харин соёлой хэмжээ ябуулганууд эндэ тэндэ үнгэргэгдэдэг.

Соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбтэ ажал эршэтэй ябуулагдана. Эндэ дуунай, хатарай, зүжэгэй, арадай аман зохёол болон бусад шэглэлнүүдээр кружогууд хүдэлдэг. Тиихэдэй эдэ кружогуудта 186 хүн ябадаг, тэрэ тоодо 7-тойһоо 18 наһа хүрэтэр 136 үхибүүн хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг.

Сагаан-Нуур һуурин 1984 ондо байгуулагдажа, «СУЭК» компанида ородог «Түгнын уурхай» бүлгэмэжэй хүдэлмэрилэгшэдэй тосхон юм. Энэ һууринда ажаһуугшадай тоо жэлһээ жэлдэ олон болоно. Мүнөө 647 үхибүүдэй һураха һургуули, 390 үхибүүдэй ябадаг хүүгэдэй сэсэрлиг хүдэлдэг.

Соёлой шэнэ байшан 2139,9 дүрбэлжэн метр талмайтай, хоёр дабхар байха юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. 2019-2020 онуудта Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар Буряад уласта соёлой 11 эмхи баригдаха, заһабарилагдаха юм. 

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймаг Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ соёлой түб17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания