Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураев томилогдобо

​Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураев томилогдобо

22-04-2019

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда Игорь Зураевые томилхо тухай асуудалаар һунгамалнууд нюуса һунгалта үнгэргэбэ. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Игорь Зураевай түлөө 51 хүн һунгажа, Буряад Уласай Толгойлогшодо Игорь Зураевые үндэр тушаалда томилхо зүбшөөлөө үгэбэ. 8 хүн буруушаагаа гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын тушаалда ябуулха ажалайнгаа түсэбүүдтэй Игорь Зураев танилсуулба.

- Буряад уласта ажабайдал һайжаруулха талаар ажал ябуулха шухала. Тиигэжэ үндэһэтэнэй программануудые бэелүүлхэ, Буряад уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадай һонирхол түрүүлхэ талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ. Тэрэшэлэн олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэлгэ, мэргэжэл ехэтэй ажалшадай тоо дээшэлүүлхэ шухала. Арадай Хуралтай суг хамта хүдэлжэ, олон ажал бүтээхэбди, - гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад уласай бюджедэй олзо яагаад дээшэлүүлхэб гэжэ Түмэн Дондоков асууба. Эрхүү можын бюджедэй олзо һүүлэй гурбан жэлдэ 17 хубяар дээшэлээ, тэрэнэй ашаар дачанууд хүрэтэр ошодог автобусууд түлбэригүйгөөр ябадаг болонхой гэжэ тэрэ жэшэбэ.

Игорь Зураевай хэлэһэнэй ёһоор, инвестициин түсэлнүүдэй ашаар, Улаан-Үдын авиазаводто вертолёт үйлэдбэрилхэ, «Байкал» самолёдой үйлэдбэри эхилхэ юм. Байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглаха, эдеэ хоол үйлэдбэрилгэ хүгжөөхэ түсэлнүүд бэелүүлэгдэжэ эхилхэ талаар Буряад Уласай Засагай Газар яжал ябуулха. Энэнһээ уламжалан, хүдөө ажахы хүгжэхэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшын һанамжаар, улас дотор хүдөө ажахы хүгжөөхэ талаар арга боломжо үргэн. Нэн түрүүн хадаа эдеэ хоол үйлэдбэрилжэ, уласһаа гадуур худалдаха хэрэгтэй.

«Бүхы хангалгын байгууламжатай агропромпарк байгуулха талаар ажал ябуулнабди. Алас Дурнын гектар гэһэн программын бэелүүлгын ашаар хүдөө нютагуудта ажалллаха хүнүүд олон болохо гэжэ найданабди», - гэжэ Игорь Зураев хэлэбэ.

Һунгамал Анатолий Ковалёв Стальмост заводой байдал тухай асуугаа:

- Стальмост заводой байдал тухай оло дахин хэлсэгдээшье һаа, тодорхой шиидхэбэри абтаагүй. Тэрэнэй саашанхи хуби заяан ямар гээшэб?

- Стальмост заводой талаар асуудал шиидхэгдэнэ. Сбербанкда тэдэнэр үриеэ түлэнэ, тэрэ байдалынь хиналта доро. Стальмостын эзэдэй элирүүлэгдэхэдэнь, мүнгэ һомологшод ажал эхилхэ, захилнууд бии. Шиидхэхэ асуудалнуудай байгаашье һаань, хүдэлмэрилэгшэд һанаагаа зобонгүй, ажалаа үргэлжэлүүлхэ. Тиихэдэ заводто гагнагшад дуталдана, мүнөө тэдэнэр ажалда ороно», - гэжэ сайд хэлэбэ.

Буряад уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудтай хамта улас дотор эдэй засаг хүгжөөхэ талаар ажал ябуулха тухайгаа Игорь Зураев тобшолбо. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Игорь Зураев Буряад Уласай Арадай Хурал15:30

​Баир Цыренов Буряад Уласай Аха аймагта “Алас Дурнын тэдхэмжын” барилгануудые шалгаба 

14:44

​Бурятия примет женщин-боксёров из 75 стран 

14:24

​83% жителей Бурятии хотят платить за тепло круглый год равными долями 

14:06

Хальмаг Буряад уласууд мяханай үүлтэрэй мал суг хүгжөөхэ 

13:21

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблэлэй бүридэлдэ Буряадай Толгойлогшо ороо 

12:13

В Улан-Удэ потерявшую память женщину вернули родственникам 

12:04

Уровень воды в реке Джида в Бурятии вновь поднялся 

11:51

​Чем сейчас заняты кандидаты в мэры Улан-Удэ? 

11:32

​Зүгын балай һайндэр Буряадта эмхидхэгдээ 

11:18

​Буряад уласай Түнхэн аймагта сэрэгшэдтэ хүшөө бодхоогдохонь 

11:00

Буряад уласай Захаамин аймагта шэнэ үйлэдбэри нээгдэбэ 

10:54

​Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ 

10:38

На улан-удэнских дорогах идёт большой ремонт 

10:21

Буряад уласта үертэ абтагшадта - үнэн туһаламжа 

09:53

Жители Бурятии смогут повесить российский флаг на свои дома 

09:43

В Бурятии издали монографию к 80-летию Победы в боях на реке Халхин-Гол 

09:36

Ради выезда из Бурятии в Киргизию супруги выплатили долг в 823 тысячи рублей 

09:21

В Бурятии женщины с детьми до 3-х лет получают новые профессии 

09:12

В улан-удэнской школе №25 строится корпус на 250 учеников 

08:32

Алексей Цыденов: «Мы делаем акцент на бурятские дорожные и строительные компании» 

08:30

​Бурят-монгольский зурхай с 21 по 27 августа 

08:24

Зампред бурятского правительства осмотрел объекты «единой» дальневосточной субсидии в Окинском районе 

08:15

Глава Бурятии вошел в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления 

08:10

Местами небольшой дождь, днем до +25 ожидается в Бурятии сегодня, 21 августа 

Наши издания