Главная / Новости /Общество / ​Буряад драмын театрта буян үйлэдэлгын марафон үнгэрхэ

​Буряад драмын театрта буян үйлэдэлгын марафон үнгэрхэ

14-05-2019

Энэ буянта хэрэг дэмжэлгын нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафон майн 17-до 17 сагта Буряад театрта эмхидхэгдэхэнь. Загастайн дасанай Согшон дуганай барилга мүнөөжэл түгэсхэгдэхэ ёһотой. Энэ дасанда зургаан Булагад угай зонмүргэдэг. Марафон буянта һарада үнгэргэгдэжэ, үйлэдэһэн буянтнай сая дахин эбхэгдэхэ. Тиимэ һэн тула һайхан хубитаяа оруулхыетнай уряалнабди. Дасан дуган һэргээлгэдэ туһа үзүүлһэнхэншье хадаа Буддын шажанай һургаал дэлгэрүүлэлсэжэ, хойтонаһандаа буянтай, бурхантай ябаха гээшэ.

Имагтал Согшон дуганда хабаатайгаар хэлэбэл, угалзануудые бүтээхэ, шэрдэхэ, шэмэглэхэ ажалда оролсогшод хойто наһандаа баян ба хүндэтэй гэр бүлэдэ тэгшэ һайхан бэетэй, уран хурса хэлэтэй хүн боложо түрэхэ.

Эрдэни Хайбзан Галшиевай “Бэлигүүн толи” ном соо иигэжэ бэшэгдэнхэй: “Буянта сэдьхэл гээшэ ямаршье зөөриһөө, алдар солоһоо,һайн байдалһаа дээрэ. Хэрбээ эдэ бүгэдын гансал энэ наһанда баярлуулха һаань, буянта сэдьхэл гээшэ хаанашье – мүнөөшье, ерээдүйдэшье баяр асарха”.

Загастайн дасанай ламанар ба жиндагууд бүхы зониие эдэбхитэйгээр марафондо хабаадажа, Согшон дуганай барилга дүүргэлсэхые уряална.

Тоглолтодо Буряадай эстрадын одод хабаадана: МихаилЕлбонов, Бадма-Ханда Аюшеева, Эрдэни Батсух, Эдуард Сампилов, Ринчин Дашицыренов,Наталья Юргина, Булат Бадмаев, Валико Гаспарян, Зоригто ба Нонна Тогочиевтан, “Старики-разбойники” хамталиг, Батор Будаев, Сэсэг Аюшеева болон бусад.


Теги: Буряад Улас буян үйлэдэлгын марафон17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания