Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта 2020 оно болотор шэнэ һургуули баригдаха

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта 2020 оно болотор шэнэ һургуули баригдаха

12-07-2019

Буряад уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар ажал ябуулагдаһаар. Тиигэжэ Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һургуули 2020 он болотор баригдаха.

- 240 һууритай Доодо Саянтын үшөө һургуулида Вознесеновкэ, Дээдэ Саянта болон дүтэ оршодог ДНТ-нүүдэй 780 үхибүүд һурана. 96 үхибүүн гурбадахи халаанда һуралсал гарана. Шэнэ һургуулиин баригдахада, энэ асуудал шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайд Баир Жалсанов хэлэбэ.

Һургуулиин шэнэ байшанай нэгэдэхи дабхарай хана бодхоогдожо, хоёрдохи дабхар баригдажа эхилэнхэй. Барилга «Ремстрой» бүлгэм ябуулна.

Түсэлэй ёһоор, байшан 6 блогуудһаа бүридэхэ. Тиихэдэ футбол, баскетбол, волейбол наадаха, гимнастикын талмайнууд баригдаха юм. Огородой эдеэ, жэмэстэ модонуудые тариха талмайнууд хараалагданхай.

Һургуулии барилгада Буряад Уласта «Болбосорол» гэһэн түсэл бэелүүлгэдэ 414 сая түхэриг һомологдохо.

Буряад уласта шэнэ һургуулинууд баригдана. Уласай ниислэл хотын 63-дахи, 112-дохи микрорайондо һургуулинууд баригдаа. 25-дахи һургуулида шэнэ байшан, 49-дэхи һургуули болон 33-дахи гимназида залгалаа баригдаха юм. Тиихэдэ 40-дэхи һургуулиин шэнэ байшан бариха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда һургуули баригдажа, һурагшад хоёр халаанда һурадаг болоо. Ивалга аймагай Поселье, Хойто Бэе, Загарай аймагай Нижние Тальцы, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанск аймагай Клюевка һууринуудта һургуулинууд баригдаха.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай «майн» тогтоолнуудые дүүргэжэ, «Болбосорол» гэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ барилгын ажалнуудта мүнгэн һомологдоно гээд тэмдэглэлтэй.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: барилга Буряад Уласай Тарбагатай аймаг шэнэ һургуулиНаши издания