Главная / Новости /Общество / ​Кухниин боксёр

​Кухниин боксёр

10-09-2019

Би - юушье гайхахаяа болиһон полициин албатамби. Шэнэ жэлэй һайндэрэй һүни бүгэдэ зоной найрлан сэнгэхэ үедэ бидэнэй ажал улам ехэ болодог. Албанай эрхээр элдэб ушаралта ябадалнуудта хабаадаха сагууд тохёолдодог...

Нёдондо Шэнэ жэлэй курантнуудай сохин сасуу ехэ мэгдүү, яаралтай дуудалгаар нэгэ айлда хүрэжэ ошообди: һайндэрэй шэрээгэй саана гэрэй эзэнэй зүрхэн тогтошоһон байгаа.

Яахаб, амигүй бэеыень УАЗ машинынгаа арадахи решёткоор амяарлагдаһан уйтан таһалга соо табяад, больница ошообди. Зуурандамнай дежурна частьһаа хонходоод, ехэ хэрүүл наншалдаа болюулха дохёогой ороһон тушаа дуулгаба. Бидэ тэрэ гэрһээ холо бэшэ зайда ябаһан тула, түргэн годиржо ошобобди.

Тэрэ гэртэ хүрэхэдэмнай, юрэнхы ушар ажаглагдаба. Үшөө үглөөнһөө Шэнэ жэл угтажа эхилһэн бүһэтэй хүн мэдээгээ табитараа һогтоод, һамганайнгаа ууртай үгэһөө галзуураад, сохижо байба. “Кухниин боксёрые” хамтын хүсөөр арай шамай барижа хүлеэд, мүнөөхи УАЗигайнгаа уйтан арадахи таһаг руу шиихабабди.

Оог хуугай, хараал шэрээл табихын хажуугаар тэрэ һогтуу хүн бидэниие шааха, хазаха һэдэлгэ хэжэ эсэргүүтээ. Дундахи хаалтыень хааха баатай болобобди. Шагнахадамнай, һогтуу “кухниин боксёрнай” амигүй бэедэ хүндэржэ эхилбэ: наһа бараһан хүн гэжэ хаанаһаа мэдэхэб даа. Түрүүшээр тамхи эрибэ, удаань: “Юугээ абяагүй байнабши, баһана гүш?” - гэжэ бэлин шэбшэгтээ оробо.

Тэсэхын аргагүй болоходонь, бидэ тогтожо, арадахи үүдэеэ нээжэ, тэрэ һогтууе гаргаад: “Ши мүнөө һая энэ хүниие алажархибаш”, - гэжэ мэхэлбэбди.

Галзуу һогтуумнай гансата элүүр болошобо. Түргэн машина руу һүрэжэ ороод, ами оруулха арга хээд туршаба, өөрыгөө шааба, һүхирбэ, бархирба. “Түрмэдэ һуухамни гээшэ. Яахаяа архи уугаа гээшэбиб! Энэ муухай архиин хэм мэдэхэгүйб, тэнэг тархи, мэдээгээ алдатараа уугаагүйдөө һанаагаа амардаггүй. Ой-ёо! Юушье һананагүйб!” – гэжэ байжа, бэеэ зэмэлбэ.

- Хүбүүд, хүлисэжэ хайрлыт, абарыт! - гээд, бүхы харгыдаа улин гэншэһэн байгаа.

- Заа, ехэ һайндэрэй үе хадань, шамайе хүлисэбэбди. Түрмэдэ һуухагүйш. Ши бэеыень больница оруулалса, - гэбэбди.

“Би гансааран оруулхаб. Һайнта даа, намайе абарбат! Би үе наһандаа хэзээдэшье архи уухаяа болёоб. Шахаа тангаригаа үгэнэб! – гэжэ бидэндэ хэдэн дахин дабтаад, амигүй бэеые ехэл дүмүүхэнээр үргэжэ баряад, - хүлисыт, хүлисыт!” – гэжэ шэбэнэн байжа, больница руу абаашаһан ушартай.

Удаань аргагүй номгохоноор полициин “һармагшадай байра” руу орожо һууһан юм. Дежурна частиинхид хэмгүй ехээр гайхалдаа һэн: “Энэ оло дахин иишээ ороһон, бүхэли һүниндөө унтангүй галзууржа, хараал шэрээл табижа байдаг хүн танихаар бэшээр хубилшоол”.

Иимэл даа, Шэнэ жэлэй полициин албанай нэгэ багахан ушаралта ябадал. Тэрээнһээ хойшо “кухниин боксёр”, нээрээшье, архи амандаа хэхэеэ болиһон гэжэ эли.

Баярма БАТОРОВА


Теги: Буряад Улас һайндэр архи17:14

​Абынгаа буусада бусаад... 

17:13

В Бурятии ведутся работы по созданию Дома научной коллаборации (ДНК)  

16:55

Француженка в Бурятии 

16:35

Сберечь родную речь: как молодой удан-удэнец заботится о народных традициях 

16:19

​Лариса САНЖИЕВА: «Хүгжэмэй зохёолшодто анхарал хэрэгтэй» 

15:53

Делегация из Бурятии посетила молодежный предпринимательский форум 

15:46

Эпоха перемен: из-за чего буряты покидали родину? 

15:25

Станет ли рабочая неделя для жителей Бурятии четырёхдневной? 

15:21

​«Хүндэ туһалхые хүсэнэб» 

15:03

Виталий Лыгденов: «Работаю с людьми и для людей» 

14:58

Амин шухала асуудал бэшэ гэжэ гү? 

14:38

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии 

14:25

Восстановлением леса занимаются бурятские студенты-лесники 

14:22

Джарун Хашарой субаргын 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан номтой танилсалга Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ 

14:19

В Улан-Удэ восстановят тротуар на перекрестке улиц Бабушкина и Трубачеева 

14:11

В Бурятии прошёл слёт молодых педагогов 

14:10

Известный российский актер Евгений Миронов посмотрел бурятский спектакль «Ричард III» 

13:54

​Буряад уласта нүүдэл хоёр кванториум байгуулагдаха 

13:38

Юные журналисты Бурятии примут участие в Международном медиафоруме 

13:22

​Буряад Уласта «Байгалай сэбэр эрье» гэһэн экологиин марафон үнгэргэгдэхэ 

13:17

В Бурятию приехала делегация Среднегобийского аймака Монголии 

13:13

В Улан-Удэ презентуют книгу к 100-летию самой большой буддийской ступы Джарун Хашор 

12:02

В Улан-Удэ дешевеют овощи и дорожает хлеб 

11:52

Денберел Ооржак может стать участником «Детского Евровидения-2019» 

11:47

Оперная звезда Юлия Маточкина о Бурятии и фестивале оперы: «Такое остается надолго в памяти и в душе» 

11:42

Многодетным семьям Бурятии помогут оплатить ипотеку 

11:30

МЧС усиливает профилактическую работу в жилом секторе Бурятии 

11:30

Театр «Байкал» исполнит любимые и известные бурятские песни 

11:26

Лжецелительницу из Бурятии приговорили к четырем годам лишения свободы 

11:19

Бурятского предпринимателя оштрафовали за угрозу вреда здоровью граждан 

11:17

​ТАШХАНЭЙН ДУУНУУД 

11:11

В Народном Хурале рассмотрят законопроект о содержании и защите животных на территории Бурятии 

11:10

Акция «Чудесный портфель» прошла в районе Бурятии 

10:56

Общественники проверили ход реконструкции участка автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян 

10:47

Дээдэ гарай эмшэн 

10:38

Бурятский педагогический колледж отмечает свой 95-летний юбилей  

10:25

Бурятия выиграла более 300 млн рублей по проекту «Успех каждого ребенка» 

10:03

В Бурятии стартуют авиарейсы до Ольхона 

09:55

Расписание поезда Улан-Удэ-Таловка изменится 

09:43

​«ШИ» 

09:30

Дети из Бурятии вернулись со Всероссийского съезда школьных лесничеств 

09:24

Бурятские школьники высадили голубые ели 

09:14

Презентация монографии «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родословные семейских» пройдёт в Бурятии 

09:08

Домогто элинсэгүүдээ дурдажа... 

08:45

Зурхай ​на 20 сентября, 21 лунный день 

08:30

​Местами небольшие осадки, днём до +22 ожидаются в Бурятии сегодня, 20 сентября 

Наши издания