Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектарта» туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулагдаха

​Буряад Уласта «Алас Дурнын гектарта» туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулагдаха

14-10-2019

Буряад Уласай ажаһуугша Иван Галецкий Тарбагатай аймагай Пестерево нютаг шадар «Алас Дурнын гектар» гэһэн программада хабаадажа, туулай үсхэбэрилхэ ажахы байгуулха түсэбтэй.

Эндэ анхан фермэ байһан, тэрэниие заһабарилжа, дахин һэргээхэ гэһэн түсэбүүд тухайгаа Иван Галецкий хэлэбэ. Фермерскэ ажахы байгуулхаяа хүсэһэн залуу хүн туулай үсхэбэрилжэ, огородой эдеэ ургуулха гэжэ түсэб табиһан байна. Тиихэдэ огородойнгоо эдеэнһээ тууулайгаа тэжээхэ, үшөө худалдаха түсэбтэй. Залуу фермер туйлайн мяха болбосоруулжа, арһыень элдүүрилхээр түсэблэнэ. Мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдые хэрэглэжэ, ажалаа ябуулхаар хараална, тэрэнэй тоодо, наранай элшын зайн гал.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагНаши издания