Главная / Новости /Общество / ​Наадахамнай гү?

​Наадахамнай гү?

13-11-2019

Үнгэрһэн гарагай 7-до Хэжэнгэ нютагта хэдэн шэнэ байшангууд, талмайнууд толлогдоо. Аймагай түб хойноһоо баруун-урагшань зүһэһэн харгын 7 модоной зай, тамирай хоёр талмай, һэльбэгдэһэн номой сан ба шэнэ ами абаһан киногой ордон.

Хэжэнгын түхэреэнһээ гарбалтай оюутад, залуу мэргэжэлтэд ба аймагай һургуулинуудай дээдэ ангиин һурагшадай суглуулагдамал багууд УЕФА-гай Абаргануудай лигын соло доро эгээ түрүүшын хүл бүмбэгын тулалдаа үнгэргэхэеэ гараа. Энэ үедэ хажуудамни зогсоһон хотын сурбалжалагша миһэрэн намайе шоглоо: “УЕФА-тай холбоо хэлсээ хэнхэй бэзэт? Эдэтнай найруулагшын эрхэ ехэ наринаар сахидаг улад. Залгихын аргагүй ялада һуулгажа байгша ааб”. Харин тэрэ үдэр хэжэнгээрхин энэ нангин ялада бөөмэйлжэ тэжээһэн үүсынгээ саршье хандиблахаар үндэр сэдьхэлтэй байгаал даа.

Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада шэнэлэгдэжэ, һайн тээшээ хубилжа байһан нютагаа байн-байн бусахадашье урматай. Уужам, янза бүриин хашааһа ба хушалтатай, 1-2 дабхар байшангууд, айл бүхэнэй газаа гэхээр газар руу булаатай угаадаһанай цемент соргонууд (халуун, хүйтэн уһатай байһанайнь тэмдэгүүд). Мүнөөдэрэй байдалаар «Һэргэжэ байһан тосхонууд» гэһэн түсэл найруулхаар эрхим жэшээ. Энээн тушаа 7-дохи нюур дээрэ Хүдөө ажахын академиин ректор Г.Дареевтэй хөөрэлдөө анхараарайт.

Аймагай тэг дунда оршодог “Одон” ордон анха түрүүн кинотеатр гэжэ баригдаһан, 1993 он болотор тэрэл шэглэлээрээ ажаллаһан. Харин һүүлшын 26 жэл соёлой хэмжээнүүдые угтажа байгаа. Энэ үдэр 2-3 үе Хэжэнгын зон ушараа: нютаг кинотеар үзэһэн ба дуулаһан. Ехэл дэмбэрэлтэй уулзалга боложо үгөөл даа.

Харин Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ба 6-дахи ангиин Бата Базаржапов хоёрой эхи татажа мухарюулһан «Аdidas» фирмын бүмбэгэ ерээдүйн амжалтануудые зүгнэн, «Маракана», «Уэмбли», «Лужники» руу үүдэ нээһэй гэжэ найдая.

P.S. Лондоной «Эмирэйтс» манай хүбүүд дэбһэһэн гэжэ бү мартая.

Баир ШИРАПОВАЙ гэрэл зураг


Теги: кинотеатр Алексей Цыденов Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг тамирай талмай10:54

В Бурятии на 4 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

09:51

​В Бурятии арендаторы республиканского имущества получат освобождение от уплаты аренды сроком на полгода 

09:44

​Алексей Цыденов призвал отделения партии «Единая Россия» объединиться с волонтерами и помогать нуждающимся по всей Бурятии 

09:35

В Улан-Удэ разворачивают новый инфекционный стационар 

17:44

Дарима МАТХАНОВА: "Yхибүүдэйнгээ hайгаар үндэhэн соёлдоо ойртооб" 

17:25

​В УФАС продолжает работу горячая линия по приему информации о завышении цен в Бурятии 

16:28

Далайн саана дадажа ядаагүй 

16:14

В учреждениях минсоцзащиты Бурятии случаи заболевания короноавирусной инфекцией среди проживающих отсутствуют 

16:04

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

15:51

В Забайкальском крае запрещена продажа алкогольной продукции 

Наши издания