Главная / Новости /Общество / ​Бато бэшэ - Тасболат

​Бато бэшэ - Тасболат

27-11-2019

Пулемёт бариһан манай ганса сэрэгшэ Грузиин олон тоото хуягламал техникэтэй сэрэгшэдэй харгыда хүндэлэн зогсоо. Энэ эрэлхэг габьяае бодото дээрэнь хараһан, үзэһэн олон сэтгүүлшэд тэрэ сэрэгшые Бато Дашидоржиев гэжэ буряад хүбүүн гэжэ тараагаа бшуу.

- Зүб даа, сэтгүүлшэдые хараа һэм. Хэдэн жэлэй үнгэрһэн хойно “300 хэрэггүй, гансаараа илаха” гэжэ толилолго хараад, юундэ намайе Бато Дашидоржиев гэжэ нэрлээ юм, юрэдөө ойлгоогүйб. Тэрэ үедэ намтай нэгэшье буряад байгаагүй ха юм. Нэгэ хэды казахууд, дагестанаархин, армянууд болон ородууд лэ һэн, - гэжэ казах сэрэгшэ Тасболат Ибрашев Гүрэнэй Дүүмын гэшүүн Алдар Дамдиновта һаяхана хөөрэжэ үгэхэ зуураа, тиихэдэ тон юунэй болоһыень иигэжэ дурсаба:

- Тэрэ үдэр ротымнай командир Дьячковский Грузиин хилэдэ гаража, арад зондо туһалха, хамгаалха гэһэн даабари манда үгөө. Тиигээд бидэ тэрэ һүни хилэ һахяад, удаань Гори гэжэ газарта ерээбди. Хэды үдэрэй үнгэрхэдэ, полковник Штанденко ерээд, пулемётчигые туһалагшатайгаарнь болон мэргэн буудагшые намда үгэгты гэһэн эрилтэ табяа. Тиигэжэ дүрбэн хүбүүд тэрэ ехэ сэрэгтэй уулзаабди. Полковникнай урдаһаань ошожо, хоёр нүхэдни харгын даланай саагуур хоргодожо, буудахаяа бэлдэбэд. Харин харгы дээрэ би гансаарааб! Тэдэ сэрэгшэдэй дарганарай хэдышье ууртайгаар харгыһаа зайла, алахамнай гээшье һаань, урдань зогсооб. Ядахадаа, дайсад эрьелдээл даа.

Энээхэн үйлэ хэрэг иигээд лэ үнгэрхэ һэн бэзэ. Тиигэбэшье, тэрэ үедэ энэ сэрэгшын нугархагүй зоригтойе нюдөөрөө хаража, угаа ехээр гайхаһан хари гүрэнэй сэтгүүлшэд “300 хэрэггүй, гансаараа илаха” гэһэн статья толилһон юм.

amaranews.ru сайтһаа гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: сэрэгшэд18:00

​В Улан-Удэ подводят итоги конкурса "Буряадай түрүү хүнүүд"-2019 

17:37

​Шэнэ жэлэй шэнжэ 

17:25

​Утаан-Үдэ болохогүйн түлөө 

16:59

​Харгын түлбэри тухай 

16:21

Эрилтэ ехэтэй элинсэгэй бараан 

15:30

​Земляки Рокоссовского: в Кяхтинском районе Бурятии откроют памятник великому советскому маршалу 

15:16

​В Бурятии детям-инвалидам помогут новые технологии 

14:53

Пяти лучшим студентам Бурятской ГСХА вручили именные сертификаты 

14:40

​Дальше – больше: о чем пишут известные люди Бурятии в канун Нового года 

14:28

Элитэ ламын эльгэн садан 

14:13

​«Больная» больница: в Хоринском районе Бурятии здание больницы находится в плачевном состоянии 

14:07

​Территория Сэма 

13:44

Трудный жанр 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: в лидеры одиннадцатого дня интернет-голосования вышли конкурсанты из Агинского бурятского округа 

12:00

"Молоко Бурятии": из-за финансового кризиса на гормолзаводе пострадали сельчане 

11:49

Северным районам Бурятии предоставили льготы на теплоэнергию 

11:30

​В Бурятии лесники выявили ночного «черного» лесоруба 

09:58

​В Улан-Удэ пройдет акция «С Новым годом, Служба крови!» 

09:32

Ученый из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени  

09:00

Юрий Трутнев о самолете "Байкал": «Полетит самолет!» 

08:50

​В поселке Каменск капитально отремонтировали детскую консультацию 

08:45

Зурхай на ​13 декабря, 16 лунный день 

08:30

Без существенных осадков, днём до - 22 ожидается в Бурятии сегодня, 13 декабря 

Наши издания