Главная / Новости /Общество / ​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

​Заншалта болоһон мяханай яармаг Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

29-11-2019

Байгша оной ноябриин 30-ай, декабриин 1- эй үдэрнүүдтэ мяханай яармаг Улаан-Үдын дэлгүүрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ. Ниислэл хотын ажаһуугшад үхэрэй, адуунай, хониной, гахайн мяха, гэдэһэ дотор, мяханһаа буйлуулһан эдеэ хоол, жэсэс, загаһа худалдан абаха аргатай.

Улаан-Үдын «СМП-398», «Стимул», «Крестьянский» Фабричный, CapitalMall болон Түб дэлгүүртэ хэмжэ ябуулга эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман болон хотын захиргаан мяханай яармаг эмхидхэгшэд оболоно.

Борис Балдановай гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Уласай Улаан-Үдэ мяханай яармаг мяханай үйлэдбэриНаши издания