Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ

16-12-2019

Кабанск аймагай Каменск тосхондо 1954 ондо ашаглалда тушаагдаһан хщщгэдэй поликлиникэдэ зургаа мянган тухай хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэдэг. Тиихэдэ энэ байшан баригдаһан сагһаа хойшо заһабарилагдаагүй гээд тэмдэглэлтэй.

Каменск һууринай ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар, хүүгэдэй поликлиникын ехэ заһабарилгада, тэрэниие эмнэлгын түхеэрэмжээр хангалгада уласай бюджедһээ 3 гаран сая түхэриг һомологдоо. Тиигэжэ байшан дулаалаа, хушалта шэнэлэгдээ, шала плиткээр хушагдаа, шэнэ үүдэнүүд, сонхонууд табигдаа, зайн галай утаһан шэнэлэгдээба бусадшье заһабарилгын ажалнууд хэгдээ. Хүүгэдэй наадаха аятай газар, нарай хүүгэдтэй эжынэртэ тусхай таһалга байгуулагдаа.

Тиихэдэ энэ жэл Кабанск аймагай элүүрые хамгаалгада Алас Дурнын тэдхэмжэ шэглүүлэгдээ. Селенгинск тосхондо эгээл хуушан эмнэлгын эмхи зургаан – Сэлэнгын аймагай больница ба Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдаа. Кабанскын аймагай түб больницада 37,8 сая түхэригэй мүнөө сагай эмнэлгын түхеэрэмжэ: шэнжэлхэ УЗИ-аппарат, нүүдэл УЗИ-аппарат, эндоскопиин түхеэрэмжэ ба рентген-аппарат худалдан абтаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Удаань 26 хэмжээ ябуулга нэмэгдээ. Эдэ бүхы ажалда бүхыдөө 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг Алас Дурнын тэдхэмжэ17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания