Главная / Новости /Общество / ​Һэргэг байя!

​Һэргэг байя!

05-02-2020

Хитадай Ухань хотодо 2019 оной һүүл һарада коронавирус гэжэ ехэ танигдаагүй тахал һүжэрөө. Эгээл түрүүн энэ вирустэ Ухань хотын загаһа худалдадаг дэлгүүр ошожо, наймаа хэһэн хэдэн зон халдаа. Коронавирус һүжэрхэ орьёлдоо хүрөөдүй, буураха сагыньшье үшөө болоогүй. Мэргэжэлтэдэй хараалһан мэдээгээр, февраль һарада Ород Уласта энэ үбшэн ехээр таража магадгүй.

Австрали, Урда Солонгос, Непал, Малайзи, Япон, Канада гүрэнүүдэй эрхэтэдэй энэ үбшэндэ нэрбэгдэхэ ушарнууд болоо. Аяар 60 мянган хүн эмшэдтэ үзүүлжэ байна, 103 хүн энэ үбшэндэ нэрбэгдээд, аргалуулжа һайн тээшээ болоо. Тиигэбэшье һүүлэй мэдээгээр, 400 гаран хүн энэ үбшэндэ диилдэжэ хосорһон байна.

Гэхэтэй хамта Гонконгдо энэ халдабарита үбшэнһөө һэргылхэ тарилга хэхэ эм бүтээгээбди гээд, олондо дуулгаһан байха юм. Энэнь хэдэн һарын үнгэрхэдэ, амитад дээрэ туршалгын ажалай дүүрэһэн хойно бэлэн болохо юм.

Хайшан гээд, ямар аргаар энэ үбшэн таранаб гэжэ зарим зон үльгэр, онтохо зохёожо, арад зоной дунда хүлгөөтэ байдал тогтооно.

- Энэл сагта ханяадан ехээр һүжэрдэг. Түргэн туһаламжада бүхэли үдэрэй туршада дунда зэргын 115-120 хүн багашуулнай үбшэлбэ гээд хандана, - гэжэ Буряадай Элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай хүтэлбэрилэгшэ Туяна Лыгденова дуулгана.

Энэ үбшэн агаараар дамжан тарана. Тиимэһээ сэбэрээр гар хүлөө угаажа, ама хамараа тусхай маска хэрэглэжэ хаагаад ябаха болонол даа. Балай ехэ хэрэг гараагүй һаань, газаа зосоо гарангүй, гэртээ һуубал дээрэ.

- Коронавирус Хитадһаа эльгээгдэһэн эд бараантай хамта манай гүрэн шурган орохо гү гэжэ һанаа зобогшод бии. Хари гүрэнһөө асарагдаһан эд бараанһаа боложо, халдабарита үбшэндэ хүртэбэ гэһэн мэдээн мүнөө дээрээ үгы, - гэжэ Буряадай Роспотреб-хиналтын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Елена Кузьмина хэлэнэ.

inbusiness.kz

Булат БАДМАЕВ

Теги: Хитад коронавирус17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания