Главная / Новости /Общество / ​Аятайш бэшэ аяншалга

​Аятайш бэшэ аяншалга

12-02-2020

Diamond Princess гэжэ нэрэтэй томо гэгшын далайн онгосоор аяншалгада ябажа байһан зон Япон гүрэнэй нэгэ олтирогой эрьеһээ холо бэшэ 14 үдэрэй туршада зогсохо баатай болобо. Коронавирусай ехээр тараһанһаа боложо, эдэнэй аяншалгань саг зуурын болзорто болюулагдаба ха юм.

Аяншалагшадай дунда манай нютагай Аркадий Булгатов гэжэ хүбүүн ябалсана. «Россия 1» субагай сэтгүүлшэд утаһаар холбоо барижа, энэ хүбүүнтэй харилсаһанаа сэнхир дэлгэсээр харуулаа.

- Бидэ яабашье уйданагүйбди. Түрүүшээр эдихэ, уухаар саг соонь хангажа үрдидэггүй һаа, мүнөө хуу гуримшуулагдаа. Байрлаһан таһалгаһаа гаранагүйбди. Талаан боложо, манай таһалга балконтой, тэндээ гаража, сэбэр агаараар амилнабди. Йокогама хотодо хүрэжэ ерээд байхадамнай, эмшэд бидэниие шалгаа, бэеымнай халууе хэмжээ. Февралиин 5-һаа эндэ хаагдаад байнабди, һэргылэмжын ажаябуулга 14 үдэр үргэлжэлхэ гэжэ лайнерай капитан дуулгаа һэн, - гээд, Аркадий Булгатов аяншалгада ябахадань ушарһан бэрхэшээл тухайгаа уласай телевиденеэр хөөрөө.

Энэ онгосоор аяншалжа ябаһан зоной 61 хүн коронавирус үбшэндэ нэрбэгдээд, амяараа таһалгануудта эмнэлгэ абажа байнад. Ехэнхидээ наһажаал зон үбшэндэ дайрагдаа. Ород Уласай эрхэтэд Японидо байгаа манай бүрин эрхэтэ элшэн сайдтай холбоо барижа, бэрхэшээлтэ асуудалай гарабалнь, шиидхэхэ аргатай бшуу. 

Гэрэл зураг m.russia.tv

Булат БАДМАЕВ

Теги: Япон коронавирус Аркадий Булгатов17:00

Бурятские врачи согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами 

16:30

В Бурятии в главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу 

16:00

Глава Бурятии провел прямой эфир в соцсетях по ситуации с коронавирусом и мерам поддержки бизнеса 

15:06

​Роспотребнадзор направил в регионы новые рекомендации 

14:24

В Улан-Удэ управляющим организациям и ТСЖ продолжают выдавать дезраствор 

13:49

​Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю 

13:01

В Бурятии после длительного простоя заработала «Тугнуйская» теплица 

12:07

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

11:44

Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба 

11:43

​Мэр Улан-Удэ подписал распоряжение об отмене начисления пени для горожан за услуги холодного водоснабжения 

11:26

Зүүн хилэ хамгаалһан 

11:10

​В Бурятии ликвидировали два лесных пожара 

10:58

Гэрэл зурагай түүхэ 

09:28

​Юрий Трутнев: меры по предупреждению ЧС в ДФО должны стать более жесткими 

09:20

​В Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:58

​Юрий Трутнев: необходимо максимально обеспечить безопасность дальневосточников 

08:55

Экстренные службы Бурятия присоединились к Всемирному флешмобу #ОставайтесьДома 

08:45

Зурхай на ​2 апреля, 9 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 2 апреля 

Наши издания