Культура 13 ноя 2019 804

​​Буряад дамжуулга бэлдэгдэнэ

«Зула» гэһэн олониитын эмхи, Дамба Даржа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлин» ехэ һургуули, мүн «Зандан Жуу» гэһэн түб нэгэдэжэ, хүүгэдтэ зорюулһан түсэл хэжэ эхилбэ.

Багша Эржена Цыбеновагай бэрхэ ударидалга доро һурагшад «Тохорюун ба бэгсэргэ» зохёолой удхаар багахан видео-онтохонуудые буулгана.

Энэ түсэлэй гол зорилго хадаа ургажа ябаа эдиршүүлээ эхэ хэлэндэнь һургалга болоно бшуу. Багашуул зохёолшоной, зүжэгшэнэй, найруулагшын ажал хуу өөһэдөө хэнэ.

- Мүнөөдөө ажалнай согсололгын хаһадаа. Бэлэн болоһон ажалаа сүлжээ холбоондо гаргажа, олоной һонорто дурадхаха һанаатайбди. Буряадай олон нэбтэрүүлгэнүүд өөрынгөө сэнхир дэлгэсээр харуулжа, манда туһа хүргөө һаань, бидэ дуратай байхабди, - гээд, түсэлэй эдэбхитэн Баира Бабудоржиева дуулгана.

"Зула" жасын гэрэл зураг 

Автор: Булат БАДМАЕВ