Происшествия 10 ноя 2017 1037

​Улаан-Үдэдын ажаһуугшад уһаар хангагдана

Улаан-Үдэдэ Ключевская гудамжада «Нефродиал» гэһэн эмнэлгын түбэй дэргэдэ сэбэрлэлгын коллекторто гэнэ усал боложо, хотын ажаһуугшад уһагүй болобо.

Ключевская, Жердева, 18, 19, 20, 20а, 21, тиихэдэ 41, 42, 43, 44, 47, 46 кварталнууд, Мелькомбинат, Мясокомбинат, Энергетик, 140 микрорайонуудта ажаһуугшад уһагүй. Үглөөнэй 10 сагай мэдээгээр, Ключевская 13 б, 22, 92,100, 17-дохи һургуулиин дэргэдэ, Жердевэй 46, 122, Щумяцкого 6, Боевая, 8, проспект Строителей, 8 болон Краснофлотская, 50 гудамжануудта ажаһуугшад хүйтэн уһа абаха аргатай. Эдэ хаягуудаар уһатай машинанууд зогсоно. Тиихэдэ уһанда өөрөө гаража шадахагүй, үбшэн, хүгшэн хүнүүд 41-65-95, 41-11-58, 41-70-36 гэһэн утаһаар хонходожо, тэдэнэртэ гэртэнь уһа волонтёрнууд асаржа үгэхэ.

Октябрьска хороогой захиргаан ажаһуугшадые уһаар хангалга эмхидхэнэ гэжэ тэмдэглэлтэй.