Происшествия 22 янв 2018 1029

​Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида болоһон гэмтэ ябадалда хохидогшод 400 мянган түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ

Улаан-Үдын 5 дугаар һургуулида хохидогшодто 400 мянган түхэригэй тэдхэмжэ мүнөөдэртөө, январиин 22-то, түлэхэ тухай Буряад Уласай ТолгойлогшоАлексей Цыденов түсэблэлгын суглаанда хэлэбэ.

«Болоһон гэнэ усалда хохидогшодто тэдхэмжэ түлэхэ тухай захирамжа мүнөөдэр абтаха. Байгаалиин үзэгдэлнүүдэй онсо байдалда хохидогшодто түлэгдэдэг тэдхэмжэтэй энэ адли. Мүнөөдэртөө хүнүүдтэ мүнгэ түлэхэ хэрэгтэй», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Буряад уласай урид мэдэгдээгүй гарзын жасаһаа тэдхэмжэ түлэгдэхэ юм.

«Энэ гэнэ усалда гэмэлтэжэ, больницада ороһон үхибүүд болон багшанарта федеральна тогтоолой ёһоор 400-400 мянган түхэригэй тэдхэмжэ һүйд хэһэн хүбүүнһээ бэшэндэ түлэгдэхэ», - гэжэ Буряад Уласай ниигэм хамгаалгын талаар яаманда хэлэбэ.

Январиин 19-дэ Улаан-Үдын Сосоновый Бор һууринай 5 дугаар һургуулиин 9-дэхи ангиин шаби, һургуулида шурган оржо, түймэр носоожо, 7-дохи ангиин һурагшад болон багшые гэмэлтээһэн байна гэжэ һануулнабди. Энэ хүбүүн удаань өөрөө өөрыгөө хадхажа, баһал больницада ороо.