Власть 19 ноя 2019 678

​​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даша Доржиевэй хэлэһээр, ноябриин 14-дэ Буряад Уласай Толгойлогшоһоо парламентын ээлжээтэ бэшэ сесси үнгэргэхэ тухай бэшэг ороһон байна. Энэнь юунтэй холбоотой гэхэдэ, 2019 сентябриин 19-дэ абтаһан «Ородой Холбоото Уласай Налог татабариин кодексын 1-дэхи, 2-дохи хубинуудта хубилалта оруулха тухай» гэһэн федеральна хуулитай уласай налог татабариин хуули тааруулха хэрэгтэй.

Тиигэжэ Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үдэрэй 14 сагта эмхидхэгдэхэ юм.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Читайте также