Общество 19 ноя 2019 650

​​Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа

Кабанск аймагай Селенгинск һууринай больница 1957 ондо баригдаһан юм. Эндэ табяад жэлэй туршада ехэ заһабарилга хэгдээгүй гээд тэмдэглэлтэй. Больницын заһабарилгада 27 сая түхэриг һомологдожо, дулаагаар, уһаар хангалгын системэ, канализаци шэнэлэгдээ. Эмнэлгын газарта 16 мянганһаа дээшэ хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг.

- Кабанск аймагта элүүрые хамгаалгын һалбариин энэ шухала объект болоно. Кабанск аймагай түбэй больницатай хамта олон хүндэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг. Селенгинск һууринай, Тресково, Таракановка, Брянск нютагуудай ажаһуугшад иишээ хандадаг. Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ больницын байшан заһабарилагдаа, эрэмдэг бэетэй хүнүүд ядамаггүй орохо болгогдоо. Тиихэдэ эдеэ хоол шанадаг газарта ехэ заһабари хэгдэжэ, мүнөө тэрэ хүдэлжэ эхилэнхэй, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев хэлэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ Селенгинск һууринай больницада эмнэлгын хэрэгсэлнүүд абтаа гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг