Общество 6 ноя 2019 814

​​Мүр мүрөө түшэлсэн...

Алексей Цыденов ёохорто оролсоо

Ноябриин 4-дэ тэмдэглэгдэдэг Арадуудай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд бүхы Ород гүрэн дотор эмхидхэгдэбэ. Түнхэн болон Аха аймагуудта болоһон хэмжээ ябуулгануудта Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаһан байна.

Түнхэн аймагай Закта һууринда һайндэрэй ёохор наадан дэлгэгдээ. Соёлой шэнэ байшан нээлгын баяр ёһололдо ерэһэн бүхы айлшад дүхэригтэ ороһон байна.

- Манай Түнхэндэ олон тоото арадууд ажаһуудаг. Нютагаймнай хонгоодор буряад угсаатан, ород яһатан, хасагууд болон бусад хүн зон ёохорто оролсоно. Иигэжэ бэе бэетэеэ эбтэй ажаһуужа байхыемнай бодотоор харуулна, - гэжэ эмхидхэгшэд мэдүүлнэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, соёлой сайд Соёлма Дагаева болон бусад хүндэтэ айлшад гар гараа барилсан, ёохор нааданда оролсоо.

Аха аймагай Сорог һууринда Арадуудай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулжа, тусхай флешмоб үнгэрөө. Эмхидхэгшэдэй үүсхэлээр, үхибүүд томо зүрхэ байгуулан зогсоо. Тэг дундань Ород гүрэнэй болон Буряад Уласай тугуудые намилзуулаа. Эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэжэ байһан һоёд угсаатанай хэлэ хүгжөөхэ талаар уласхоорондын эрдэм шэнжэлгын хуралдаанда айлшаар бууһан Тыва Уласай түлөөлэгшэд тус хэмжээ ябуулгада хабаадаһан байна. Тэдэ уласайнгаа туг баһал үргэлсөө.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Читайте также