Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта ТОС-уудай түрүүшын фестиваль эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта ТОС-уудай түрүүшын фестиваль эмхидхэгдэхэ

17-07-2017

Мүнөөдэр, июлиин 17-до, Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ ТОС-уудай уласай түрүүшын фестиваль үглөөнэй 10 сагһаа үдэшын 11 болотор үнгэргэгдэхэ юм.

Фестивалиин үедэ Соведүүдэй талмай дээрэ Буряад Уласай аймагуудай ТОС-уудай үзэсхэлэн-ярмарка дэлгэгдэхэ. Тиихэдээ буряад, эвенк арадуудай болон хасагуудай һэеы гэрнүүд, майхангууд табигдаха юм.

ТОС-уудта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хуули тухай фестивалиин үедэ зүбшэн хэлсэхэ. Нютагуудай олониитын өөһэдын хүтэлбэриин үйлэдбэриин үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ, ТОС-уудай зохёохы эрхим коллективүүд тоглолто табиха. “Буряад Уласай ТОС-уудай түрүүшүүл” гэһэн мүрысөөндэ илагшадые шагнаха юм. Үдэшэлэн Красноярск хотын “Синева” бүлэг болон буряад эстрадын дуушад тоглолто харуулха.

Буряад Уласта 1027 нютагуудай олониитын өөһэдын хүтэлбэринүүд ажалаа ябуулдаг. Энэ хүтэлбэринүүдтэ ажаһуугшадай 41 хубинь хабаададаг. Хүүгэдэй наадаха талмайнууд, Хяагта аймагта клуб болон эхин һургуули, Ярууна аймагта клуб, Хурамхаан аймагта соёлой-тамирай комплекс, Мухаршэбэр, Ивалга, Баргажан, Хори, Сэлэнгэ, Аха аймагуудта тамирай байшангууд болон бусад барилганууд ТОС-уудай хүсөөр хэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газар энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэбэ.17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания