Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ конкурсын дүнгүүд

Буряад Уласай Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ конкурсын дүнгүүд

15-11-2017

Буряад Уласай Аяншалгын яаман хүтэлбэрилэгшые шэлэн абалгын конкурсын хоёрдохи шата ноябриин 13-14-нэй үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэбэ.

Тэрэнэй дүнгүүдээр, Улаан-Үдэ хотын Эдэй засагай хүгжэлтын болон аяншалгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Мария Бадмацыренова, олзын хэрэг эрхилэгшэ Евгений Нечаев болон «Гэсэр-Тур» гэһэн аяншалгын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Гэсэр Доржиев гэгшэд мүрысөөнэй удаадахи шатад хабаадаха. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Игорь Зураевай хүтэлбэрилэгшэтэй комиссиин гэшүүдэй аяншалгын һалбари яагаад хүгжөөхэб, хэр зэргэ бюджедэй эрьесэ мэдээб гэхэ мэтэ асуудалнуудта үндэр тушаалда зууршалагшад харюусаба. Мария Бадмацыреновагай түлөө комиссиин 11 гэшүүд, Евгений Нечаевай түлөө – 8, Гэсэр Доржиевэй түлөө комиссиин 6 гэшүүд дуугаа үгэбэ.

Аяншалгын сайдай тушаал эзэлхэ тухай бүхыдөө 43 мэдүүлгэ ороһон байна. Дээдэ мэргэжэлтэй, тус һалбарида болон хүтэлбэрилэгшын тушаалда табан жэлһээ бага бэшэ болзорто ажалай дүршэлтэй байха гэһэн эрилтэнүүдтэ тэдэнэй зургааниинь таараагүй. Тиимэһээ мүрысөөнэй хоёрдохи шатада 37 хүн хабаадаба. Хоёрдохи шатада илагшад тестировани гаража, тэрэнэй дүнгүүдээр болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзаһанай удаа яаманай хүтэлбэрилэгшэ томилогдохо. 


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания