Главная / Новости /Власть / Улаан-Үдын ба Ямагата хотонуудай олзо эрхилэгшэд уулзаха

Улаан-Үдын ба Ямагата хотонуудай олзо эрхилэгшэд уулзаха

15-06-2018

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов олзо эрхилэгшэдые ударидажа Япон гүрэн ошонхой. Үсэгэлдэр июниин 14-дэ буряадай ба япон олзо эрхилэгшэд уулзажа хөөрэлдэхэ ёһотой байгаа.

Буряадай гол 20 үйлэдбэриин зургаануудай түлөөлэгшэд нютаг можынгоо элдэб һалбаринуудай түсэлнүүдые харуулха. ООО МЦ «Диамед», ООО «Сибдикорос», ООО «БАС», ИТ «Алмак-Байкал», «Байкальский партнер», ООО «Терра игнота», ООО «Люкс-тур», ООО ТЛТ «Желтура», ООО «Обьединённые фермеры», ООО «Дюппон-Инвест», ООО «Северная лесная компания», ООО «Ремстрой», ООО «Лотос», ООО Бурятский Фанерный завод «Ольхон», БурНИИСХ, Байкальский центр биотехнологий, «Байкалэкосервис», ООО «БСК «Контур», ООО «Антарктида» ба Улаан-Үдын авиациин завод тус уулзалгада хабаадана.

Мүнөөдэр июниин 15-да Буряад уласай түсэлнүүдэй үзэсхэлэн нээгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада РОТОБО гэһэн эблэлэй вице-юрэнхылэгшэ Хироши Мегуро, Япон гүрэндэ Ородой Холбоото Уласһаа элшэн сайд Михаил Галузин, Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадана. РОТОБО эблэлэй захирал Сигеру Такаги хэмжээ ябуулгые хүтэлнэ.

Мүнөөдэр япон гүрэнэй НЕДО гэһэн жасатай уулзалга үнгэрхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада ерээдүйн хамтын ажал хүдэлмэри тухай хэлсэгдэхэ. Буряадай олзо эрхилэгшэд аргын (медицинын) болон жэмэстэ эдеэ хоолой хамтын үйлэдбэрилгэ тухай хөөрэлдэхэ түсэбтэй.

Буряад уласай гадаадын наймаанай эрьесэдэ Япон гүрэн 2-дохи һуури эзэлнэ. Буряад улас 54 гүрэнтэй харилсаа холбоотой. Япон гүрэнтэй гадаадын наймаанай эрьесэ 2016 онһоо 15,2 процентээр дээшэлэгдээд, 150,3 сая долларта хүрөө.

Буряад улас Япон руу шулуун нүүрһэ ба хюрөөдэнхэй ойн модо наймаална. Үнгэрэгшэ жэл Буряад уласта Япон гүрэнһөө 893 аяншалагшад амараа.
1991 ондо Ямагата ба Улаан-Үдэ хотонуудай хоорондо харилсаа холбоо байгуулагданхай. 


Теги: Япон гүрэнНаши издания