Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ

19-06-2018

Байгша оной июниин 27-до бүхы гүрэн дотор Ородой залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ. Жэл бүри энэ һайндэртэ зорюулжа, олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэрнэ. “Энэ Үдэр олон хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Нэн түрүүн залуу бүлэнэрые  амаршалга. Тиигээд ниислэл Улаан-Үдын соёлой ба амаралгын “Юбилейный” паркда хүүгэдтэ зорюулагдаһан “Мы – юность планеты”, Арбаад дээрэ “Музартерия” гэһэн хүгжэмэй фестиваль үнгэрхэ”, - гээд Буряад Уласай залуушуулай бодолгын болон спортын талаар яаманай сайдай орлогшо Эрдэни Дымчиков хэлээ.

Зүблөөнэй талмайда ехэ фестиваль үнгэрхэ. Эндэ һургуули дүүргэгшэд ерээдүйнгөө мэргэжэл тухай мэдээсэл һураха аргатай. Эгээл бэлигтэй залуушуулда шагналнууд ба мүнгэнэй шан барюулагдаха.

Шог зугаада дуратай зондо КВН-эй Зунай Кубок үнгэргэхэ.

Ород уласта мэдээжэ диджей Саймонай хабаадалгатай «Sunergy Group” гэһэн үдэшын программа ябуулагдажа, залуушуулые баярлуулха байха.


Теги:Наши издания