Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Хяагта аймагта

16-05-2019

Мүнөөдэр, майн 16-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хяагта аймагаар ябажа, болбосоролой, элүүрые хамгаалгын, соёлой эмхинүддтэ хүрэжэ, хүдөө ажахы эрхилэгшэд болон ажаһуугшадтай уулзаха юм. Буряад Уласай Толгойлогшотой хамта асуудалнуудые байра дээрэнь шиидхэхэ гэжэ яамануудай болон эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд Хяагта аймаг гараһан байна.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ Энхэ-Тала, Кудара-Сомон нютагуудта заһабарилагдаһан соёлой байшангуудые хаража, Хяагта хотын аюултай болоһон соёлой байшанда хүрэхэ юм. Тиихэдэ газаар түлэгдэдэг котельнитэй Хяагтын 2-дохи һургуули, Монгол уласай ород хэлэтэй һургуулинуудые залан хүтэлбэрилдэг Хяагтын 4-дэхи һургуули, заһабарилагдаха, тамирай танхим баригдаха Хяагтын 3-дахи һургуулида хүрэхэ түсэбтэй. Хяагта хотодо архитектурын хүшөө гээд тоологдодог, үмхиржэ байһан «Теремок» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй байдалыень Алексей Цыденов хараха.

Удаань Хяагта аймагай Ивановка нютагай «Буян» гэһэн хүдөө ажахын үйлэдбэридэ Алексей Цыденов хүрэхэ юм. Энэ ажахыда хальмаг, сагаан толгойто казах үүлтэрэй мал, Үбэр Байгалай үүлтэрэй адуу үсхэдэг, талха, таряа ургуулдаг.

Хяагта аймагай түбэй больница Алексей Цыденов хүрэжэ, асуудалнуудые шиидхэхэ. Энэ больницын зарим таһагуудта заһабарилга хэгдэхээр болонхой юм.

Буряад Уласай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Улаан Үдэ хото Алексей Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Хяагта аймагта Буряад Уласай Хяагта аймаг17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания